Textil hängande på tork

Ståndpunkter visar vägen till hållbar textil

Textil är ett användbart och nödvändigt material, men det ger stora miljö- och klimateffekter under hela sin livscykel. Produktionen kräver stora mängder vatten, kemikalier och energi.

Så ska invasiva växter hanteras

Avfall Sverige har publicerat en färsk rapport som beskriver lämpliga rutiner för avfallsanläggningar för att ta emot jordmassor som innehåller invasiva växter, utan att riskera att de sprids.

Internationell matsvinnsdag i höst

Kryssa den 29 september i kalendern. FN vill nämligen att världen ägnar denna onsdag åt att minska matsvinnet. I år sammanfaller det med att FN utsett 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker.

EU-flaggan

Klimatpaket avgörande för svensk energiåtervinning

I somras presenterade EU-kommissionen Fit for 55, ett paket med förslag om hur utsläppen ska minska med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990. I förarbetet har det diskuterats om energiåtervinning av kommunalt avfall ska omfattas av handelssystemet för utsläppsrätter –...

Otidsenligt producentansvar upphävs

Regeringen har beslutat att upphäva förordningen om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer.

Biogastankning

Nya hållbarhetskriterier för biobränslen och nya föreskrifter

Från den 1 juli gäller nya hållbarhetskriterier enligt hållbarhetslagen och hållbarhetsförordningen. Energimyndigheten har tagit fram en ny föreskrift STEMFS (2021:7) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Bidrag ska lösa problem med skrotbilar

Den 1 september träder en ny förordning i kraft, som ger kommuner möjlighet att söka ersättning för att flytta fordonsvrak som ska skrotas.


Skriv ut:

Datum