Vägledning kring ”kommunalt avfall”

Kommunerna fick ett utökat ansvar för avfall från bland annat detaljhandeln, när begreppet hushållsavfall ändrades till kommunalt avfall. Det förtydligas av Naturvårdsverket i den nu publicerade vägledningen för hur kommunalt avfall ska tolkas. Många frågetecken kvarstår dock...

Fimpen kan ge böter

Från årsskiftet kan det kosta 800 kronor att slänga cigarettfimpar, tuggummin, snus och annat mindre skräp på marken. Detta sedan undantaget från nedskräpningslagstiftningen tagits bort.

tangentbord dator

Enklare att upphandla

Regeringen har lämnat förslag på ett förenklat upphandlingsregelverk. Det ska göra offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibla.

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Temat denna gång är cirkulär ekonomi, men du kan också läsa om en unik förbehandling till en biogasanläggning, Sveriges kanske modernaste ÅVC och mycket annat.

Riksdagshuset Stockholm

Budgetsatsning på biogas och hållbara lösningar

Regeringen vill införa ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Det är en av många planerade satsningar i budgeten för 2022 som idag presenterades.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Insamling av matavfall – nu finns lagförslag

Naturvårdsverket har nu redovisat sitt uppdrag från regeringen kring regleringen av utsortering och insamling av bioavfall. Bland annat föreslås ett utvidgat kommunalt ansvar för insamling från verksamheter.

50 miljoner för att stoppa avfallsbrott

Regeringen vill satsa 50 miljoner kronor under 2022 för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad tillsyn, ökad gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter.

Nominera Årets förebyggare

Den 1 december är det återigen dags för Återvinningsgalan! Fram till den 15 september kan du nominera till de olika priserna, däribland Årets förebyggare som Avfall Sverige står bakom.

Inspireras av goda exempel på förebyggande

Nu har vi fyllt på infobasen med goda exempel kring förebyggande. Exemplen kommer från rapport 2021:13 Goda exempel på förebyggande av avfall.

Avfall Sverige ber om översyn av avfallsskatten

I en hemställan till regeringen ber Avfall Sverige för andra gången om en översyn av avfallsskatten och dess samhällsekonomiska effekterna.


Skriv ut:

Datum