Årets förebyggare prisade på Återvinningsgalan

Den 1 december arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” gick till Accus för deras Re:sign som tillverkar flergångsskyltar för återbruk.

EU-flaggan

EU vill justera handeln med avfall

Det kan bli lättare att transportera avfall för återvinning mellan medlemsländer, men svårare om avfallet ska deponeras eller förbrännas utan energiåtervinning. Det är innebörden i ett förslag till en ny EU-förordning. För svensk del blir effekterna troligen inte så stora.

Foto: Roee Dori

Höstmöte visade utvecklingskraft

Avfall Sveriges höstkonferens gav många exempel på det arbete som pågår för att vässa avfallshanteringen och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Riktstjärnorna är ett hållbart klimat och ökad återvinning, och budskapet var tydligt: vi kan nå målen.

Nytt nummer av Avfall och Miljö: Tema USA

I senaste numret av Avfall och Miljö kan du läsa om hur USA skriker efter lösningar på avfallsproblemen. För nu ställer landet om: deponierna ska bort och tuffare lagstiftning kräver nytänkande. Ambassadör Karin Olofsdotter bistår gärna svenska företag.

Stöd för bio-CCS försvårar fossilfri avfallshantering

Energimyndigheten har nu lämnat sitt förslag på hur ett statligt stöd för avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor kan utformas. Redan nästa år kan det finnas på plats, men det utesluter i praktiken anläggningar för energiåtervinning av avfall.

Nu finns mallar för att kommunicera nya ansvaret

Från årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för att samla in och återvinna returpapper från producenterna. Avfall Sverige har tagit fram ett kommunikationspaket för att underlätta kontakten med medborgare, ägare till flerbostadshus och verksamheter i kommunen, fritt att använda...

Innovativa startups för ökat återbruk

I ett projekt finansierat av Avfall Sveriges utvecklingssatsning efterlyses nu innovativa startup-företag för att öka återbruket av hushållens grovavfall.

förpackningar av plast

Därför ger plasten oss huvudvärk

Frågan om plaståtervinning har aktualiserats genom SVT:s Dokument Utifrån. Vi vill passa på att förtydliga var problemet ligger, men också visa på lösningar som producenterna, avfallsbranschen och myndigheterna jobbar för att få på plats. Viktigt är att fortsätta källsortera.

Lagstiftning kring engångsplast på plats

Nu har EU:s direktiv för engångsplast implementerats i den svenska lagstiftningen. Sverige väljer att gå längre än vad direktivet kräver, vilket välkomnas av Avfall Sverige.

En hållbar insamling av förpackningar i sikte

Regeringens utredning föreslår att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar hos producenterna. ”Detta är något som Avfall Sverige arbetat för under lång tid och som kommer att ge goda...


Skriv ut:

Datum