De kan bli årets förebyggare

Finalisterna till Återvinningsgalan klara. Bland de sju kategorierna återfinns Avfall Sveriges eget pris för årets förebyggare.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Upphandling ska bli ett klimatverktyg

Regeringen vill att effekter på miljö, klimat och människors hälsa ska beaktas i alla offentliga upphandlingar. Det innebär en skärpning gentemot dagens rekommendation.

Varnar för ökad avfallsbrottslighet

Tolv myndigheter ger i en färsk rapport en lägesbild av den organiserade brottsligheten. De konstaterar att illegal avfallshantering lär öka i takt med att kostnaderna för legal avfallshantering ökar.

Återvinning av flygaska är inte återvinning

Svenska Naturvårdsverket har meddelat att de ändrar bedömning vad gäller flygaska som tas emot av norska Noah. Att deras behandling inte längre anses vara återvinning skapar en osäkerhet kring framtida hantering, eftersom den inhemska behandlingskapaciteten inte är tillräcklig,...

Bilaga sprider klimatsmarta tips

Idag publicerar Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle på temat Klimatsmart avfallshantering.

Nordiskt skyltsystem på frammarsch

Fram till nyligen såg kommunikationen kring avfallssortering olika ut i de nordiska länderna, och också i olika kommuner. Tack vare ett nordiskt samarbete, som gjorts möjligt av Nordiska ministerrådet, är vi på god väg att etablera ett enhetligt skylt och symbolsystem över hela...

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Nya regler ska ge ännu bättre service

I veckan redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag kring servicenivå för insamling av grovavfall och farligt avfall. De konstaterar att det redan idag fungerar bra, men föreslår ändå ytterligare styrmedel för att underlätta att mål kring bland annat återvinning och...

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatteverket dissar förbränningsskatt

Avfallsförbränningsskatten styr inte mot de mål som motiverar skatten, det konstaterar Skatteverket i en rapport till Finansdepartementet.

Energiåtervinning kräver rättvisa villkor

Antingen ska alla Europas anläggningar för energiåtervinning inkluderas i utsläppshandeln, eller så ska inga ingå. Dagens system innebär en snedvridning av marknaden och riskerar drabba såväl det svenska samhället som miljön negativt, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar på...


Skriv ut:

Datum