Foto: Roee Dori

Höstmöte visade utvecklingskraft

Avfall Sveriges höstkonferens gav många exempel på det arbete som pågår för att vässa avfallshanteringen och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Riktstjärnorna är ett hållbart klimat och ökad återvinning, och budskapet var tydligt: vi kan nå målen.

Nytt nummer av Avfall och Miljö: Tema USA

I senaste numret av Avfall och Miljö kan du läsa om hur USA skriker efter lösningar på avfallsproblemen. För nu ställer landet om: deponierna ska bort och tuffare lagstiftning kräver nytänkande. Ambassadör Karin Olofsdotter bistår gärna svenska företag.

Stöd för bio-CCS försvårar fossilfri avfallshantering

Energimyndigheten har nu lämnat sitt förslag på hur ett statligt stöd för avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor kan utformas. Redan nästa år kan det finnas på plats, men det utesluter i praktiken anläggningar för energiåtervinning av avfall.

Nu finns mallar för att kommunicera nya ansvaret

Från årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för att samla in och återvinna returpapper från producenterna. Avfall Sverige har tagit fram ett kommunikationspaket för att underlätta kontakten med medborgare, ägare till flerbostadshus och verksamheter i kommunen, fritt att använda...

Innovativa startups för ökat återbruk

I ett projekt finansierat av Avfall Sveriges utvecklingssatsning efterlyses nu innovativa startup-företag för att öka återbruket av hushållens grovavfall.

förpackningar av plast

Därför ger plasten oss huvudvärk

Frågan om plaståtervinning har aktualiserats genom SVT:s Dokument Utifrån. Vi vill passa på att förtydliga var problemet ligger, men också visa på lösningar som producenterna, avfallsbranschen och myndigheterna jobbar för att få på plats. Viktigt är att fortsätta källsortera.

Lagstiftning kring engångsplast på plats

Nu har EU:s direktiv för engångsplast implementerats i den svenska lagstiftningen. Sverige väljer att gå längre än vad direktivet kräver, vilket välkomnas av Avfall Sverige.

En hållbar insamling av förpackningar i sikte

Regeringens utredning föreslår att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar hos producenterna. ”Detta är något som Avfall Sverige arbetat för under lång tid och som kommer att ge goda...

Glöm inte anmäla dig till Avfall Sveriges höstmöte!

Under årets höstmöte står återvinning i fokus! Hur arbetar vi strategiskt mot målen? Hur kan samarbete hjälpa kommunerna i detta arbete? Valet står för dörren och vi passar på att tipsa om goda exempel på dialog med lokala riksdagspolitiker. Programmet kommer också att bjuda på...

FN-projekt klart – svenskt stöd till tre länder

Under 2021 har Avfall Sverige tillsammans med en handfull medlemmar spridit lösningar för att fler ska kunna jobba effektivt mot målet om noll avfall. Totalt har mer än 25 kommuner på fyra kontinenter engagerats.


Skriv ut:

Datum