Ytterligare undantag från karantänsregler behövs

Den 20 januari beslutade Folkhälsomyndigheten om ändrade karantänsregler för vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Men där saknas undantag för personal inom borttransport och insamling av avfall under kommunalt ansvar. Avfall Sverige har nu varit i kontakt med...

Ny guide gör det lättare att bygga med återbruk

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide, riktad mot privatpersoner, från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på.

tangentbord dator

Avfall Web är nu öppet för inmatning

Dags att mata in 2021 års avfallssiffror. Bland året nyheter märks bland annat nya indata för utförare/aktör för behandling av matavfall och restavfall.

Nordisk förening ska boosta återvinningen

Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare.

För att...

Spillfett och fett från fettavskiljare är kommunalt avfall

Fett som uppstår vid tillagning av mat eller dryck som ska ätas direkt i bl.a. restauranger, självbetjäning eller som ”take away” blir kommunalt avfall och faller därmed under kommunalt ansvar.

Ny dom: McDonalds måste källsortera

Mark- och miljödomstolen i Nacka slår fast att restaurangkedjan har en laglig skyldighet att sortera ut olika förpackningsmaterial och skicka dem till återvinning.

Avfall Sverige välkomnar förslaget om ett nytt miljöbrottsdirektiv

Förslaget om ett nytt miljöbrottsdirektiv bedöms kunna förbättra möjligheterna att beivra brottslighet på avfallsområdet.

Utökat samarbete mellan FN och Avfall Sverige

Avfall Sverige har fått ett unikt uppdrag att stödja den globala utvecklingen av hållbar avfallshantering och avfallsförebyggande. En första del är genomförd, men nu fortsätter samarbetet genom ett nytt samförståndsavtal med FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

Hemställan om undantag från hushållskarantän

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att samla in, transportera och behandla kommunalt avfall vilket inte upphör i en pandemi. Vi vet att det på sina håll nu är en ansträngd situation. Därför har Avfall Sverige skickat in en hemställan till Folkhälsomyndigheten och...

Sopbilar kan få klimatpremie

För att snabba på elektrifiering och omställning till fossilfria lastbilar, bussar och arbetsmaskiner har regeringen beslutat att klimatpremien ska omfatta fler arbetsmaskiner.


Skriv ut:

Datum