Beslut om biogasstöd välkomnas

Regeringen har nu meddelat hur produktionsstödet till biogas kommer att utformas. Beslutet välkomnas av branschen även om det fortfarande innehåller en del frågetecken.

Ta höjd för ökade utsläpp på pappret

Justerad mätmetod ger cirka sex procent högre växthusgasutsläpp från energiåtervinning i redovisning.

Mer förpackningar, men mindre elavfall

Statistik från FTI och El-Kretsen har nu publicerats. Den visar på ett insamlingsrekord.

Nordisk biogaskonferens

I oktober samlas biogasintresserade från hela världen för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion.

Samsyn kring behovet att bekämpa avfallsbrottslighet

Politiker från vänster till höger ser miljö- och avfallsbrottslighet som ett allvarligt samhällsproblem. Det finns även en samsyn kring vilka åtgärder som behövs, vilket framkom vid ett seminarium arrangerat av Avfall Sverige.

Nya transportregler bra, men kan bli bättre

EU:s förslag till reviderad förordning om transport av avfall, WSR, välkomnas av Avfall Sverige. Men en varningsflagga höjs för flygaskan.

Webbinarium för plastbantad soppåse

Välkommen till ett webbinarium den 29 mars, där ”Handbok för att minska plast till energiåtervinning” presenteras. Handboken innehåller fakta och 45 åtgärder från fastighetsägare, kommuner och energibolag. Syftet är att initiera, inspirera och sprida aktiviteter, åtgärder och...

Nu finns programmet för årsmötet ute!

Avfall Sverige och Nodra bjuder in till årsmöte och utställning i Norrköping i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka!

soptunnor på rad

Kommunens ansvar ses över

Naturvårdsverket ska analysera om ansvaret för kommunalt avfall bör förändras för vissa enskilda avfallsströmmar, till exempel visst kommunalt avfall från butiker. Avfall Sverige välkomnar att regeringen låter utreda frågan.

Så ska brottsligheten hejdas

Avfallstransporter bör skyltas, tillsynen för avfallstransporter bör samlas till fem länsstyrelser och utbytet av information bör förenklas. Det är förslag som tio myndigheter nu lämnat till regeringen.


Skriv ut:

Datum