Reviderade upphandlingsmallar för matavfall

Avfall Sverige har uppdaterat upphandlingsmallen för biologisk återvinning av källsorterat matavfall. Även upphandlingsmallen för påsar och påshållare för matavfall har reviderats.

Bara 3 % cirkulärt, men alla framgångar räknas inte

The Circularity Gap Report för Sverige visar att det finns mycket kvar att göra för att skapa ett samhälle där resurserna cirkuleras. Men likt alla analyser syns bara det man valt att granska.

Ny guide om definitionen av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar

Avfall Sverige har nu publicerat en ny guide, nr. 25, om definitionen av kommunalt avfall. Guiden innehåller också vägledning till annat avfall under kommunalt ansvar, såsom fraktioner från enskilda avlopp.

Unikt förslag: nollutsläpp från konsumtionen 

En enig Miljömålsberedning presenterade idag nya mål för att Sverige ska kunna åstadkomma netto nollutsläpp till 2045. Om de antas blir Sverige första land i världen att omfatta utsläpp från konsumtionen i sitt klimatarbete.

Utsläppen måste minska – avfallssektorn på god väg

IPCC:s sjätte klimatrapport visar att läget är allvarligt, men att tekniken finns för att vi fortfarande ska kunna nå målet om max 1,5 graders upphettning. ”Det känns bra att veta att den svenska avfallshanteringen redan gjort mycket, och att de största utsläppskällorna har...

Nytt nummer av Avfall och Miljö: tema Energiåtervinning

Nu finns ett nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö ute! Temat är Energiåtervinning och vi kan bland annat läsa om hur Sverige kan bli en föregångare i CCS och hur forskning ska ge bättre och billigare CCS.

Nytt lagpaket gör hållbarhet till norm

EU-kommissionen har lagt fram ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given med förslag på åtgärder som ska främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande att kräva hållbara produkter.


Skriv ut:

Datum