Osby är bäst i landet på avfallshantering

För första gången har Osby tagit hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 89,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

Avfallstrenden 2021 – Avfallsmängderna ökar

Avfall Sverige kan nu presentera den årliga statistiken över kommunalt avfall i Sverige. 2021 behandlades 475 kg/person eller totalt drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushåll och företag med hushållsliknande avfall i Sverige. Det är en ökning sedan 2020, en trend som återkommer...

Avfall Sverige bjuder in till seminarium på den globala miljökonferensen Stockholm+50

Som en av ett fåtal beviljade event håller Avfall Sverige i ett av arrangemangen under jubileumsmötet Stockholm+50, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP och den internationella avfallsorganisationen Iswa. Det blir ett event för att diskutera hållbara lösningar för...

Det var en gång en soptipp…

I år fyller Avfall Sverige 75. I ett trekvarts sekel har Avfall Sverige utvecklat, utbildat, fajtats, samtalat och samverkat för att skapa en bra avfallshantering. I en jubileumsskrift har vi gjort några nedslag hos medlemmar som berättar hur det gick till, men vi får också se...

PM klargör krav kring vattenbaserad färg

Från den 1 mars klassificeras stora mängder vattenbaserad färg som miljöfarlig kemisk produkt enligt EU:s kemikalielagstiftning på grund av innehåll av vissa biocider. I en PM klargör Avfall Sverige sin bedömning, att den generellt inte ska klassas som farligt avfall.  

Ytterligare sänkt moms på reparationer

2017 halverades momsen på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. Nu har riksdagen beslutat om ytterligare en halvering till sex procent.

Nytt nätverk för internationell utveckling

Välkommen till Avfall Sveriges nätverk för internationella utvecklingsprojekt. Nätverket är öppet för kommuner som vill dela erfarenheter, men ska också utgöra en bas för samverkan kring projekt.

Bättre nytta av gamla deponier

Det finns många skäl att återbruka sluttäckta deponier. Här finns potential för ökade rekreationsvärden, ekonomiska intäkter, förnybar produktion av energi samt bättre kontroll av lakvatten och deponigas.

Glöm inte soptipparna, Magdalena Andersson!

Idag, den 4 maj, deltar Magdalena Andersson, tillsammans med de övriga nordiska statsministrarna, i ett toppmöte med bland andra Indiens premiärminister. På mötet ska bland annat klimatet och den gröna omställningen diskuteras. Det innebär ett ypperligt tillfälle att diskutera...

Kemisk återvinning kräver samordning

Sverige behöver bättre plaståtervinning för att energiåtervinningen av avfall ska kunna bli fossilfri. Kemisk återvinning kan komma att spela en viktig roll.


Skriv ut:

Datum