Regeringen har fattat beslut om förpackningarna

Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat om ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Regeringen väntas publicera de slutliga texterna först i början av nästa vecka.

Avfall Sverige återkommer med en kommentar när förordningstexterna publicerats.

Resurseffektiva förslag om schaktmassor

Naturvårdsverket har redovisat sin översyn av hanteringen av schaktmassor för anläggningsändamål. Deras förslag kommer att öka möjligheterna att återvinna dessa massor, menar Avfall Sverige.

Avfallsranking ny rapport i Avfall Web

Nu kan du se din kommuns index och placering i Avfall Sveriges avfallsranking, dels totalt sammanvägt index och dels per område. Resultatet visas i såväl kartor som i stapeldiagram och tabeller.

Inga problem transportera vattenbaserad färg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap klargör nu att vattenbaserad färg får transporteras på samma sätt som lösningsbaserad.

EU-flaggan

EU-parlamentet vill skärpa utsläppshandeln

Energiåtervinning av kommunalt avfall föreslås inkluderas i EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det står klart sedan EU-parlamentet röstat för ett paket med reformer av systemet för utsläppshandel. Avfall Sverige ser det som ett steg i rätt riktning, men det är långt kvar...

Träffa oss i Almedalen

Avfall Sverige kommer att arrangera två seminarier vid årets politikerträff i Almedalen. Bland annat deltar Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister och Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka.

Ett steg närmare i förpackningsfrågan

Det första formella steget mot ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll är nu taget. Riksdagen har bifallit regeringens proposition som innehåller vissa bemyndiganden som är nödvändiga för att regeringen ska kunna gå vidare med det förslag till...

Säkerhet och utredning ska stoppa avfallsbrottslighet

Det ska bli möjligt att kräva ekonomisk säkerhet för vissa verksamheter. Vidare ska en utredning se över miljöstraffrätten med särskilt fokus på den organiserade brottsligheten.

Tony Clark ges topposition i Europas avfallsförening

Tony Clark, vd Avfall Sverige, har blivit utsedd till vice ordförande i Municipal Waste Europe, MWE, den europeiska föreningen för nationella, kommunala avfallsorganisationer.

Ekodesignförslaget kan bli en gamechanger

Avfall Sverige hyllar EU:s förslag till ekodesignförordning i sitt remissvar. Det har alla förutsättningar att revolutionera såväl produktion som konsumtion, menar vd Tony Clark.


Skriv ut:

Datum