”Bygg mer med avfall”

Det bör bli lättare att återvinna avfall för anläggningsändamål. Det menar Avfall Sverige, som nu intensifierar sitt arbete för en mer hållbar hantering. Två remissvar har också nyligen lämnats.

Beslut om nya avfallslagstiftningen

Nu har riksdagen röstat igenom regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på avfallsområdet i svensk lagstiftning.

Så ska regeringen genomföra Agenda 2030

Regeringen har släppt en proposition, där deras planerade arbete för att genomföra Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen beskrivs.

överfulla soptunnor

Nationell statistik visar ökade mängder avfall

I Sverige uppkom 35,2 miljoner ton avfall 2018, gruvavfallet borträknat. Det är en ökning med 9 procent sedan 2016. Under 2018 materialåtervanns 25 procent av det behandlade avfallet, 58 procent återvanns på annat sätt och 17 procent bortskaffades. Det visar ny statistik från...

Uppdaterad vägledning om matavfallsinsamling

Befintliga avtal om avfallshantering normalt inte ensamt grund för dispens, enligt ny information från Naturvårdsverket.

Nytt nummer av Avfall och miljö ute nu!

Detta nummer har tema Globala målen men du kan också läsa om hur corona-pandemin påverkar avfallsbranschen samt så klart nyheter och aktuella frågor.

Avfall Sveriges årsmöte: Samverkan föder framgång

Att vara många om en process innebär svårigheter, men ger i slutänden möjlighet till betydande vinster. Det gavs flera bevis på under Avfall Sveriges årsmöte den 2 juni. Det visade sig också att frågan om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar ännu lever.

Stipendium för uppsatser om avfallshantering

Tre examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2020. Examensarbetena är skrivna av Jesper Nyberg, Tore Johansson samt Olle Trens och Sara Lindgren.

Kristianstad är bäst i landet på avfallshantering

Efter att i flera år haft topplaceringar tog Kristianstad steget upp till förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 92,3 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, uppskattade besök på återvinningscentraler och höga miljövärden bidrog till placeringen.

Domstolen ger Tiptapp rätt

Tiptapps verksamhet är inte olaglig enligt mark- och miljödomstolen. Tillsynsmyndighetens förbud upphävs.


Skriv ut:

Datum