Mer engångsplast kan stoppas

Förslaget till implementering av EU:s direktiv om engångsplast är i bra, men det hade kunnat gå längre, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar.

kläder och annan textil

Låt kommuner bli en textil nyckelspelare

Avfall Sverige har nu lämnat sitt remissvar på utredningen om textil. Förslaget om ett producentansvar välkomnas, men en mer aktiv roll för kommunerna skulle ge bättre miljö- och samhällsnytta.

Justerat underlag för renhållningsordning

Kommunens avfallsansvar har ändrats och begreppet ”kommunalt avfall” har ersatt ”hushållsavfall”. Därför har nu ändringar gjorts i Avfall Sveriges rapport 2017:01 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter.

”Låt energiåtervinning ingå i taxonomin”

Det finns många anledningar till att EU:s vägledning till gröna investeringar, taxonomin, ska inkludera energiåtervinning av avfall. Det menar nio branschorganisationer i ett gemensamt uttalande till EU.

Program för årsmötet 2021 publicerat!

Nu finns programmet för årsmötet publicerat. Det blir två dagar fulla med högaktuella ämnen, inspiration och möjlighet att besöka vår populära utställning. I år sker allt digitalt!

Matilda slukar det farliga avfallet - utdrag från Avfall och Miljö

En hel del sorteras fel idag, framför allt när det gäller farligt avfall, och det är inte alltid lätt att veta vad, var och hur du ska sortera de olika materialen.

Samverkan ska ge mer hållbar konsumtion

Enligt ett nytt regeringsuppdrag ska Konsumentverket söka samverkan med samhällsaktörer som vill sprida och vidareutveckla information om miljömässigt hållbar konsumtion.

Brottslighet ska utredas

Nu startar en bred utredning för att granska omfattningen av brottsligheten på avfallsområdet. Det kan ses som ett komplement till den PM som regeringen nyligen skickat ut på remiss med förslag för att förhindra framtida avfallsskandaler.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatt på deponi och förbränning ses över

En särskild utredare ska analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten. Avfall Sverige menar att det är osannolikt att någon av skatterna har någon miljöstyrande effekt.

Nu kan du mata in avfallsstatistiken

Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2020 års avfallsstatistik och håller öppet till och med 15 april. Några nyheter finns det att hålla koll på.


Skriv ut:

Datum