Biogastankning

Uteblivet biogasstöd en missräkning

I vårändringsbudgeten saknas en fortsättning på det tillfälliga stöd för biogasproduktion som infördes av förra regeringen 2018. Däremot nämns investeringar i bio­gasproduktion som en del av det så kallade Klimatklivet.

Årsmöteshandlingar till årsmötet publicerade

Nu finns årsmöteshandlingar till årsmötes-förhandlingarna på årsmötet den 21-22 maj publicerade på avfallsverige.se.

Reviderade certifieringsregler för källsorterade avloppsfraktioner

Nu är de nya certifieringsreglerna för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner, SPCR 178, klara.

Nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö

Temat för detta nummer är Glesbygd och öar. Du kan också läsa om framtiden för förbränning, nivåvakter, matavfallspåsar som fruktpåsar och mycket mer!

Samarbete för ökad återvinning av förpackningar och tidningar

Nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.

2018 - ett händelserikt år i avfallsbranschen

Nu har vi publicerat Avfall Sveriges årsberättelse! Läs mer om året som gått för Avfall Sverige och avfallsbranschen.

EU-flaggan

EU godkände förbud mot slit-och-släng-plast

Nu har EU-parlamentet godkänd förslaget om att förbjuda en rad engångsartiklar i plast. Tuffa återvinningsmål har också klubbats.

Lars Stjernkvist föreslås bli ny ordförande

Valberedningens förslag till ny ordförande för Avfall Sverige är kommunstyrelseordförande i Norrköping och tidigare partisekreterare, Lars Stjernkvist (S).

Nya fokusområden för utvecklingssatsningen

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen. Fokusområdena är sådant som kommittén anser är särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen.

Stoppa den svarta sophanteringen - utdrag från Avfall och Miljö

Alla verksamheter bör ha nolltolerans mot korruption, menar Thomas Palmberg, som jobbar inom Polisens korruptionsgrupp. För avfallsbranschen har han flera konkreta tips.


Skriv ut:

Datum