Glöm inte anmäla dig till Avfall Sveriges höstmöte!

Under årets höstmöte står återvinning i fokus! Hur arbetar vi strategiskt mot målen? Hur kan samarbete hjälpa kommunerna i detta arbete? Valet står för dörren och vi passar på att tipsa om goda exempel på dialog med lokala riksdagspolitiker. Programmet kommer också att bjuda på...

FN-projekt klart – svenskt stöd till tre länder

Under 2021 har Avfall Sverige tillsammans med en handfull medlemmar spridit lösningar för att fler ska kunna jobba effektivt mot målet om noll avfall. Totalt har mer än 25 kommuner på fyra kontinenter engagerats.

Biogastankning

Gasbilar miljöbil hos statliga myndigheter

Regeringen ändrar inte miljöbilsdefinitionen. Det innebär att gasfordon även fortsättningsvis uppfyller kraven för miljöbilar vid upphandlingar inom statliga myndigheter. Ett bra beslut, menar Avfall Sverige.

De kan bli årets förebyggare

Finalisterna till Återvinningsgalan klara. Bland de sju kategorierna återfinns Avfall Sveriges eget pris för årets förebyggare.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Upphandling ska bli ett klimatverktyg

Regeringen vill att effekter på miljö, klimat och människors hälsa ska beaktas i alla offentliga upphandlingar. Det innebär en skärpning gentemot dagens rekommendation.

Varnar för ökad avfallsbrottslighet

Tolv myndigheter ger i en färsk rapport en lägesbild av den organiserade brottsligheten. De konstaterar att illegal avfallshantering lär öka i takt med att kostnaderna för legal avfallshantering ökar.

Återvinning av flygaska är inte återvinning

Svenska Naturvårdsverket har meddelat att de ändrar bedömning vad gäller flygaska som tas emot av norska Noah. Att deras behandling inte längre anses vara återvinning skapar en osäkerhet kring framtida hantering, eftersom den inhemska behandlingskapaciteten inte är tillräcklig,...

Bilaga sprider klimatsmarta tips

Idag publicerar Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle på temat Klimatsmart avfallshantering.

Nordiskt skyltsystem på frammarsch

Fram till nyligen såg kommunikationen kring avfallssortering olika ut i de nordiska länderna, och också i olika kommuner. Tack vare ett nordiskt samarbete, som gjorts möjligt av Nordiska ministerrådet, är vi på god väg att etablera ett enhetligt skylt och symbolsystem över hela...

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.


Skriv ut:

Datum