Se filmen från remisskonferensen

Avfall Sverige har filmat en av remisskonferenserna, där medlemmarna har deltagit i diskussioner kring regeringens förslag om nya regler för producentansvaret för förpackningar och returpapper.

återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

Regeringen vill ha smidigare återvinning

Regeringen har lämnat ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

kläder

EU-förbud mot farliga ämnen i textilier

EU-länderna har röstat ja till kommissionens förslag om förbud mot farliga ämnen i kläder, skor och andra textilvaror som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

möbler byggmaterial

Utskottet vill utreda fler producentansvar

Miljö- och jordbruksutskottet anser att fler produktgrupper skulle kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial. De uppmanar regeringen att utreda frågan.

förpackningar av plast

Bidrag för standardisering av plaståtervinning

Naturvårdsverket har beslutar om bidrag för standardisering av plaståtervinning och för utveckling av ett standardförslag inom området.

EU-flaggan

Parlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning

Europaparlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning och därmed en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa.

biogasreaktor

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

Regeringen ökar stödet till biogasproduktion med 270 miljoner kronor under 2018. Avfall Sverige välkomnar satsningen.

Biogastankning

Nationell strategi ska sätta fart på biogasen

Nu presenteras en uppdaterad version av branschens eget förslag till nationell strategi för biogasen. Där beskrivs vinsterna med såväl biogas som biogödsel och dessutom presenteras förslag till mål och åtgärder för att säkra en framtida produktion och användning.

bilkö

Kommunerna kan få införa miljözoner

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Förslaget innebär att fordon som drivs med el, gas och vätgas tillåts i den strängaste zonen.

annons kampanj Miljönär-vänlig vann Columbi Ägg

Kampanjen vann reklam-tävlingen Columbi Ägg

Avfall Sverige och Miljönär-kampanjen har vunnit Columbi Ägg, Dagens Samhälles tävling om årets bästa kampanj!


Skriv ut:

Datum