Avfall Sverige söker ny VD

Avfall Sveriges nuvarande VD Weine Wiqvist har meddelat att han lämnar sitt uppdrag ungefär vid halvårsskiftet 2019. Styrelsen för Avfall Sverige har därför beslutat påbörja processen för att utse en ny VD.

Återvinningscentraler och återbruk på höstmötet

Den 13–14 november bjuder Avfall Sverige på en härlig buffé kring återvinningscentraler och återbruk. Konferensen visar olika typer av återvinningscentraler och vi får direktrapport från Antwerpen, som tagit återbruket till nya höjder. Bland mycket annat.

Guide om offentlig upphandling uppdaterad

Guide 17 om offentlig upphandling finns nu uppdaterad när det gäller avtalssamverkan.

Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Avfall Sverige ingår i delegation för cirkulär ekonomi

Avfall Sveriges VD, Weine Wiqvist har blivit av Regeringen blivit förordnad att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

Miljönär-kampanjen utsedd till världens bästa

Avfall Sveriges kampanj lyfter frågan om förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion på ett kreativt sätt. Det är smart och coolt att laga, låna och återanvända. Det budskapet har nu vunnit internationellt erkännande genom ISWA Communication Award.

kläder och annan textil

Sju av tio slänger kläder istället för att återvinna

Nästan en femtedel av svenskarna gör sig av med plagg för att de tröttnat på det. Det visar en färsk Sifo-undersökning som kartlägger svenskarnas klädkonsumtion.

Klart om bästa teknikval för avfallsbehandling

Efter många turer har nu EU-kommissionen publicerat BAT-slutsatserna för avfallsbehandling i sin officiella tidning.

soptunnor på rad

Nya förordningarna är nu publicerade

I juni beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Nu har förordningstexterna publicerats.

Regeringen fattar beslut om ny slamutredning

Regeringen fattade idag beslut om en ny utredning om slam där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs.


Skriv ut:

Datum