Nyhetsbrevet 2020

• Nr 26 Producentansvar på textil glömmer bort kommunerna  2020-12-10

• Nr 25 Undvik skatt på deponigas – ansök före årsskiftet  2020-12-14

• Nr 24 Avfall Sveriges höstmöte: Returpapper dyrare än departementet räknat med  2020-11-13

• Nr 23 Ny statistik visar: Fastighetsnära insamling ger bättre sortering  2020-11-06

• Nr 22 Här är EU:s nya kemikaliestrategi  2020-10-26

• Nr 21 Förpackningar ska samlas in bostadsnära 2023  2020-10-09

• Nr 20 2024 ska allt matavfall samlas in separat  2020-09-25

• Nr 19 Höstbudgeten förlänger stöd till biogasen  2020-09-22

• Nr 18 Avfall Sveriges expert deltar i elektronikutredningen  2020-09-08

• Nr 17 Skatt på engångsprodukter ska minska nedskräpningen  2020-08-19

Nr 16 Här är strategin för cirkulär ekonomi  2020-08-07

Nr 15 Nu startar Sveriges skyltrevolution  2020-06-30

Nr 14 Ny avfallsstatistik från Avfall Sverige  2020-06-25

Nr 13 Avfall Sveriges årsmöte: Samverkan föder framgång  2020-06-03

Nr 12 Naturvårdsverket avslår ansökningarna om fastighetsnära insamling  2020-04-26

Nr 11 Skarp kritik mot planer att slopa producentansvar  2020-04-18

Nr 10 Regeringen slopar producentansvar för returpapper  2020-04-28

Nr 9 Biogas stöds i vårändringsbudgeten  2020-04-22

Nr 8 Årsmötet kortas och hålls digitalt  2020-04-03

Nr 7 Inget frival för verksamheternas avfall  2020-03-24

Nr 6 EU:s handlingsplan för gröna given  2020-03-13

Nr 5 Nya etappmål ska förebygga avfall  2020-02-28

Nr 4 Välkommen till årsmötet  2020-02-14

Nr 3 Sanningen om plasten  2020-01-31

Nr 2 Slamutredningen välkomnas  2020-01-17

Nr 1 Nya avfallslagar välkomnas  2020-01-09


Skriv ut: