Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 3 2019

Ledare: Rustade för framtiden

När jag ser tillbaka på mina år som ordförande i Avfall Sverige ser jag en utveckling med tydliga resultat i de hållbarhetsfrågor som vi drivit under så många år. Jag lämnar över till en ny ordförande och konstaterar att vår organisation har stärkts, breddats och att genomslaget för våra frågor om avfall, återvinning och återbruk är mycket starkt.

Läs mer

Tema Fossilfritt: "Inte svårt att fasa ut fossilt"

Att ställa om till ett fossilfritt samhälle är en ödesfråga, menar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Men det är inte svårt.

– Det är ingen jättesvår utmaning rent tekniskt att ställa om. Ekonomin talar för och tekniken finns i allt väsentligt. Jag tror inte att vi har klart för oss hur välriggat systemet är för att fasa ut de fossila drivmedlen, säger Svante Axelsson.

Läs mer

Vätgasen kommer – första sopbilen under utveckling

Scania bygger nu en sopbil med bränslecellsteknik, som kommer att ha vätgas i tanken. Liksom i många andra svenska projekt som rör nya sopbilar sker det i samarbete med Renova.

– Den här typen av utvecklingsprojekt ställer högre krav på kunden, men så får de också en väldigt cool bil, säger Marita Nilsson, teknisk projektledare på Scania.

Läs mer

Brexit – så påverkas avfallshandeln

Oron för vad Storbritanniens utträde ur EU kan innebära för avfallsbranschen verkar utbredd – Avfall Sverige temadagen om ämnet var fullbokad.

Föreläsare från brittiska handelsföretag, från brittiska miljömyndigheter och Londons kommun skissade på olika utfall. Bland annat visar det sig att en hård brexit på kort sikt kan förbättra konkurrenssituationen för svenska energiåtervinnare.

Läs mer

Råd för färre bränder

Avfall Sverige publicerar nu en rekommendation för hur avfallsbranschen bör agera och planera för att minimera bränder i avfallslager.

– Det ges inga detaljerade rekommendationer kring olika lösningar, utan vi har snarare försökt beskriva hur man kan tänka igenom den egna verksamheten, säger Anders Lönnermark på Rise, som varit projektledare.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Om inte detta anges skickar vi enbart nyhetsbrevet digitalt.

Utgivningsplan 2019

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 19/2 18/1 Förorenade massor  
2 2/4 1/3 Glesbygd och öar  
3 21/5 15/4 Fossilfritt Avfall Sveriges årsmöte
4 24/9 23/8 Fastighetsnära insamling  
5 12/11 11/10 Textil Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: