Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 4

Ledare: Nu skapar vi verktyg och verkstad för en cirkulär ekonomi

I somras presenterade regeringen den efterlängtade strategin för cirkulär ekonomi. Den må sakna konkreta styrmedel för att inrätta det resurseffektiva samhälle med giftfria materialflöden som eftersträvas, men det är ett viktigt dokument för att slå fast riktningen.

Men det krävs fler verktyg. Avfall Sverige efterlyser produktpass och ökade krav på producenter.

Läs mer

Tema Återbruk: Borlänge brinner för byggåtervinning

I början av september invigdes Dala återbyggdepå, en av få liknande verksamheter i landet. Ett försäkringsbolag har haft en central roll för att planerna på försäljning av begagnat byggmaterial skulle kunna förverkligas.

– Framgångsfaktorn har varit det prestigelösa samarbetet inom kommunen, tanken att vi ska lösa det här tillsammans, säger Hanna Bergman.

Läs mer

Tema återbruk: Halmstad – en bättre begagnad kommun

En ny upphandling får nu fart på användningen av begagnade möbler inom Halmstads kommun. Tre externa aktörer har gemensamt visat sig passa behovet av kvalitet och kvantitet.

Utöver den miljömässiga vinsten att välja begagnat innebär valet även stora ekonomiska fördelar.

Läs mer

Tema Återbruk: Från container till välsmord byteshandel

På tio år har återbruket i Knivsta vuxit rejält, och det allra mesta hittar nya hem. Bara saker, inga pengar, byter ägare.

– Försäljning blev omständligt och vi hade inget skäl att prissätta och ta ut en avgift för material. Vi ville omsätta så mycket som möjligt, säger avfallschefen Tomas Colm.

Läs mer

Ny dansk avfallsordning – hot eller möjlighet?

Inom fem år ska kommunala avfallsanläggningar för sortering och behandling privatiseras, och många av dem läggas ner. Samtidigt ska källsorteringen effektiviseras och materialåtervinningen öka. Det framgår av den omställning av avfallssektorn som nu beslutats.

Läs mer

Här utvecklas återvinning av havsplast

Det finns inga maskiner som kan utföra arbetet. Det är förmodligen därför det inte gjorts i särskilt stor utsträckning tidigare. Men att samla in, separera och sortera avfallet som förorenar våra hav är lika omständligt som det är viktigt. Sotenäs, en kommun där allt kretsar kring havet, startade hösten 2018 Sveriges enda återvinningsanläggning för marint avfall.

Läs mer

Vilma ger tryggare insamling

Ett eget hus för att samla in stöldbegärligt elavfall har visat sig fungera väl på Sörabs återvinningscentral. Personalen har fått många glada tillrop från besökare som tycker den nya insamlingen känns trygg.

– Tanken är inte att den ska levereras till alla återvinningscentraler, utan där det finns behov kunna erbjudas till självkostnadspris, berättar Lars Ellingsson, ansvarig för logistikutveckling på El-Kretsen.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2020

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 18/2 17/1 Digitalisering  
2 7/4 6/3 Arbetsmiljö  
3 2/6 30/4 Globala hållbarhetsmål Avfall Sveriges årsmöte
4 22/9 21/8 Återbruk  
5 10/11 9/10 Rekrytering Avfall Sveriges höstmöte

Utgivningsplan 2021

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 16/2 15/1 Hållbar stad  
2 6/4 5/3 Nya material i återvinningen  
3 1/6 30/4 Kommunikation Avfall Sveriges årsmöte
4 21/9 20/8 Cirkulär ekonomi  
5 16/11 15/10 USA Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: