Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 3/2021

Ledare: Framgång kräver pragmatism

Det krävs nästan alltid kompromisser för att få något gjort. Visst är det viktigt att hålla på sina principer, men det är trots allt resultatet som räknas. Visioner och principer som saknar förankring i verkligheten är inte värda särskilt mycket. Du måste få igenom dina förslag och då krävs en förmåga att jämka och justera. Det kräver pragmatism.

Läs mer

Tema Kommunikation: Form och färg gör målen begripliga

Om människor får hjälp att strukturera problemen finns det ingen gräns för hur komplexa frågor vi kan kommunicera. Det menar Jakob Trollbäck, mannen bakom piktogrammen till FN:s globala hållbarhetsmål.

– Det är bara människor som kan ändra världen, bara det som händer i våra huvuden som kan ändra världen. Genom att göra saker tydliga blir de lätta att tänka på, säger han.

Läs mer

Tema Kommunikation: ”Använd nudge som politiskt styrmedel”

Sverige bör låta myndigheterna jobba mer med beteendevetenskap, menar Fredrik Carlsson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet:

– Det är svårt att ha olika ekonomisk politik beroende på var du bor eller var du kör din bil, men nudge kan vi rikta mot olika grupper. Dessutom kan vi utvärdera effekterna av nudge, och det är viktigt att politiska beslut kan utvärderas.

Läs mer

Vad tycker du, Per Bolund?

– Kommunerna har en viktig roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. De är viktiga aktörer på avfallsområdet och bidrar i hög grad genom information, innovation och teknikutveckling för att främja en avfallshantering som bidrar till cirkulära och fossilfria materialflöden. Kommunerna har också huvudansvaret för fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling med stor betydelse för människors förutsättningar att bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer

”Av-normalisera avfallet”

En ny studie visar på flera hinder och ett svagt intresse för att minska mängden verksamhetsavfall. Det behövs en betydande normförflyttning i organisationerna som innebär att avfallsförebyggandet får en praktisk mening och blir det dominerande och ledande förhållningssättet i det dagliga arbetetmenar forskarna Anette Svingstedt, Hervé Corvellec och Emma Samsioe.

Läs mer

Bästa teknikerna för att rena Pfas

Ofta nämns brandskum som en stor källa till utsläpp av Pfas. Men bland de största punktkällorna finns lakvatten från avfallsanläggningar. Avfall Sverige har låtit jämföra olika tekniker för att rena lakvatten från avfallsanläggningar från de långlivade organiska föroreningarna Pfas. Tre metoder framstår som mest kostnadseffektiva.

Läs mer

Upphandla för en bra arbetsmiljö

Många sopåkarna upplever att de har fått tuffare villkor, att mer ska göras på kortare tid.

– Killarna hör av sig till mig, de hinner inte med även om de springer, säger Bert Johansson på Transportarbetareförbundet.

Bättre upphandlingar kan hjälpa dem och samtidigt skapa justa villkor på marknaden, menar han.

Läs mer

Vätgas ett komplement till biogas

Vätgas ses av många som frälsaren – det tycks kunna lösa alla miljöproblem, och EU satsar nu 400 miljarder Euro på olika vätgasprojekt för att få hållbar energi.

– Vi kan inte se att vätgasen påverkar marknaden för biogas negativt, men det kanske påverkar det politiska intresset, säger Anna Wallentin, avdelningschef marknad och kommunikation på Energigas Sverige.

Läs mer

Blivande världsmästare på tippen?

De som besöker Homons återvinningscentral i Nordanstig lär lägga märke till en sällsynt vältränad kundmottagare. Här jobbar nämligen Torgny Gustavsson, en sportfantast som satsar stenhårt på sitt stora intresse: att kasta slägga.

– Jag är stolt över mitt jobb. Och så är jag stolt över att kunderna ofta kommer och säger något trevligt om oss, vi får bekräftelse, säger Torgny Gustavsson.

Läs mer

Bornholm avskaffar avfall

Om elva år ska den danska ön Bornholm ha avskaffat sitt avfall. Allt som invånarna gör sig av med ska ses som resurser som kan återanvändas eller återvinnas.

–  Vi har en vision, men vi vet ännu inte hur vi ska nå dit. Kanske blir det med kniven på strupen, men målet driver på oss, säger David Christensen, projektledare för Zero waste Bornholm.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2021

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 16/2 15/1 Hållbar stad  
2 6/4 5/3 Nya material i återvinningen  
3 1/6 30/4 Kommunikation Avfall Sveriges årsmöte
4 21/9 20/8 Cirkulär ekonomi  
5 16/11 15/10 USA Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: