Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 2/2022

Ledare: Vi lever i en värld där det otänkbara blivit vardag

Det är när läget är som värst, som vi behöver våra visioner som mest, så att vi inte tappar taget. Visionen av att kunna se återuppbyggnaden av väl fungerande samhällen igen i Ukraina. Även om avfallshantering inte är det uppenbara som människorna i Ukraina tänker på just nu, så har vi skickat ett tydligt budskap inom ramen för vårt nyligen ingångna samarbete med FN:s utvecklingsorgan, UNDP, om att vi är redo att bistå med vår del i att bygga upp landet igen, när det är dags. Den tydliga signalen är viktig för att vi inte ska bli paralyserade utan kunna fatta mod.

Läs mer

Tema Energiåtervinning: Sverige ska bli föregångare i CCS

2045 ska de flesta anläggningar för energiåtervinning av avfall kunna fånga in koldioxid från sina utsläpp. Öresundskraft har kommit längst i sina planer och målet är att ha en färdig anläggning på plats 2026 eller 2027. De blir då bland de första i Sverige, och första energiåtervinnarna, att kunna stoltsera med negativa utsläpp.

– Vi vill vara med i klimatomställningen, säger Martin Tofft, vd för Öresundskraft kraft och värme.

Läs mer

Tema Energiåtervinning: Forskning ska ge bättre och billigare CCS

På Rise pågår försök att använda restavfall för att fånga in och lagra koldioxid från rökgaser i ett steg.

– Karbonatisering av restavfall och mineraler i marken som innehåller kalcium och/eller magnesium har den största lagringskapaciteten av koldioxid globalt, hundra gånger mer än en geologisk lagring. På grund av att karbonaterna är termodynamiskt stabila under normala omgivningsförhållanden så anses detta också vara den säkraste metoden att lagra koldioxid, säger Placid Atongka Tchoffor, forskare på Rise.

Läs mer

Så går det i eftersorteringen

Det är nu knappt ett år sedan Stockholm Exergi och Sörab invigde Sveriges första anläggning för eftersortering norr om Stockholm. Här plockas plast, men också metall, ut ur soppåsarna med hjälp av NIR-teknik och skickas till materialåtervinning. Det har hittills resulterat i tio procent mindre fossilutsläpp och bara något mindre värmeproduktion.

Läs mer

Stenungsund har egen förebyggare

Storleken har ingen betydelse, man kan ändå ligga i fronten för att minska mängden avfall. Det menar Stenungsund som satsar hårt på hållbarhet.

– Det är roligt att känna att man gör något som faktiskt gör skillnad. I byggbranschen jobbade jag mycket i motvind, för det var ingen som ville göra något, det kostade för mycket. Här ska vi ligga i framkant för att föregå med gott exempel. Det känns att det är typiskt kommunalt.

Läs mer

53 år som vd – nu lämnar han över

I mer än ett halvt sekel har Curt F Jönsson lett familjeföretaget och varit en del av avfallsrevolutionen, från häst och vagn till vindkraft och AI. Utvecklingen har också gått från att dumpa avfallet i ett gammalt grustag till sortering och återvinning.

– Det är pay back time mot livet och miljön. Det känns jättebra för oss, säger Carl F Jönsson.

Nu har också en efterträdare utsetts.

Läs mer

En uppfinnarjocke checkar ut

Lars Persson har varit med om att skapa ”Grönt kort” till ÅVC, utvecklat ett avancerat ruttplaneringssystem och visat att det går att skapa bra källsortering.

– Ruttplaneringen och digitaliseringen föddes ur en nödvändig maktförskjutning. Den låg tidigare på chaufförerna, det fanns ingen inblick och därmed kunde man inte heller effektivisera sophanteringen, säger Lars Persson.

– Chaufförsrollen kommer att ändras än mer framöver.

Läs mer

Snabb ökning av flytande biogas

Marknaden för flytande gas har fördubblats mellan 2020 och 2021 och andelen biogas har ökat till 65 procent. Det ser alltså ut som att naturgasen enligt plan kan bereda väg för fossilfri gas. Forskning visar att produktionen av flytande biogas skulle kunna tiofaldigas, till 20 TWh om året, till 2045.

Läs mer

Ökad handel förbättrar återvinningen

Just nu pågår arbetet med EU:s nya förordning för avfallstransporter. Ett klart uttalat mål är att EU:s avfall ska behandlas inom unionens gränser. Närhetsprincipen är ett annat rättesnöre, som innebär att avfall ska tas om hand där det uppstår. 90 procent av avfallet inom EU följer också denna princip idag.

Men nu utmanar Europeiska miljöbyrån, EEA, EU:s närhetsprincip för hur avfall bör behandlas. Om mer avfall behandlas där bästa tekniken finns ökar möjligheterna att skapa cirkulära flöden, menar de.

Läs mer
Prenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2021

Nr Utgivning Annonsbokning Tema Event
1 15/2 14/1 Giftfritt  
2 5/4 4/3 Energiåtervinning  
3 31/5 29/4 EU Avfall Sveriges årsmöte
4 20/9 19/8 Upphandling  
5 14/11 14/10 Materialåtervinning Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: