Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 5

Ledare: Samhällsbygge ingen plats för snabba cash

Med växande förfäran har vi i höst kunnat följa historien om Think Pinks skamlösa agerande, att dumpa avfall och flytta det mellan olika kommuner utan någon tanke på att skapa en hållbar hantering. Tidigare i år uppdagades att giftigt batteriavfall grävts ner på åkrar och i bostadsområden. I båda fallen tycks ekonomisk vinning ligga bakom missförhållandena.

Läs mer

Tema rekrytering: De är bästa arbetsgivaren

Nacka Vatten och Avfall har tilldelats Nyckeltalsinstitutets utmärkelse för mest attraktiv och hållbar arbetsgivare. Delaktighet och små arbetsgrupper är några av framgångsfaktorerna.

– I visionen för bolaget står det att vi vill vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i vår bransch, säger Lise-Lotte Björkman Averbo, HR-ansvarig på det kommunalägda bolaget.

Läs mer

Tema rekrytering: Offentligt och hållbart lockar unga

Trenden har vänt. Nu har kommuner och statliga myndigheter som jobbar med miljöfrågor trumf på hand när de ska anställa. Historiskt sett har den privata sektorn varit mer populär, men när unga idag tillfrågas om vilka som är de mest attraktiva arbetsgivarna ses ett större intresse för organisationer och arbetsgivare som ger trygghet och stabilitet, som den offentliga sektorn och statliga organisationer.

Läs mer

Här blir slam till biokol

I skånska Hammenhög testas återvinning av åtråvärd fosfor från våra avlopp för att bli en näringsrik jordförbättrare.

– Det är nästan för bra för att vara sant: dels löser vi vårt problem med restprodukterna, dels gräver vi ner det som biokol som innebär en rejäl kolsänka och det buffrar vatten och näring. Det är många win-win, säger Sven Olof Bernhoff, vd för Skånefrö.

Läs mer

Biokol billig lösning för förorenad jord

Försök vid NSR visar att en inblandning av 3 viktsprocent biokol räcker för att radikalt minska spridningen av PAH – utlakningen minskade med 99 procent jämfört med obehandlad jord.

– Det ska bli en så pass kostnadseffektiv saneringsmetod så det kan bli aktuellt att sanera där det idag inte finns ekonomi att göra det, säger Ludvig Landen, miljö- och utvecklingschef på NSR.

Läs mer

Nu ska verken återvinnas

Första rivningen av ett svenskt kärnkraftverk har inletts i Barsebäck. Hundratusentals ton rivningsmassor ska återanvändas eller återvinnas. En del är kontaminerade av radioaktivitet och kemiska föroreningar.

– Troligtvis kan en viss del inte friklassas och återvinnas, utan återbördas till oss för lagring, säger Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck Kraft AB.

Läs mer

Cirkulära avtal – ett verktyg för en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi drivs av producenternas behov, snarare än kunder och användare. Forskare har nu presenterat en möjlig lösning på detta problem, cirkulära avtal, som bestämmer villkoren för när ett material får cirkuleras. Avtalen erbjuder en möjlighet att bestämma hur intäkter, kostnader, risker och ansvar ska fördelas mellan aktörer på ett mer rättvist sätt och anpassat för en cirkulär ekonomi.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2020

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 18/2 17/1 Digitalisering  
2 7/4 6/3 Arbetsmiljö  
3 2/6 30/4 Globala hållbarhetsmål Avfall Sveriges årsmöte
4 22/9 21/8 Återbruk  
5 10/11 9/10 Rekrytering Avfall Sveriges höstmöte

Utgivningsplan 2021

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 16/2 15/1 Hållbar stad  
2 6/4 5/3 Nya material i återvinningen  
3 1/6 30/4 Kommunikation Avfall Sveriges årsmöte
4 21/9 20/8 Cirkulär ekonomi  
5 16/11 15/10 USA Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: