Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 2/2021

Ledare: Bakbind inte kommunerna

Den omställning som nu sker till fossilfri produktion och effektivare återvinning ger kommunerna en nyckelroll. Kommunerna erbjuder en arena, där medborgare, kommun, näringsliv och politik kan samspela, där alla har tydliga roller och ansvar. Därför är det så svårt att förstå varför kommunernas unika plats i samhället allt oftare ifrågasätts av centrala beslutsfattare.

Läs mer

Tema Nya metoder och material i återvinningen: Återvinning ger Northvolt egen gruva

Häften av de råvaror som behövs för batteritillverkningen i Skellefteå kommer att levereras från den egna anläggningen. Under 2022 kör de nämligen igång världens effektivaste återvinning av litiumbatterier.

– Vi bygger upp försörjningskedjor nu. Det är så otroligt viktigt att vi kan ta tillbaka materialen, säger Emma Nehrenheim, hållbarhetschef för Northvolt och ansvarig för återvinningsverksamheten.

Läs mer

Tema Nya metoder och material i återvinningen: Torrtvätt ska göra återvinning av mjukplast lönsam

Novoplast bygger som bäst på sin nya anläggning, där plastfilm av olika slag ska återvinnas. Här introducerar de ny teknik till Sverige för att rengöra plasten. Framöver väntar en bred satsning för att säkra användningen av återvunna material i produktionen.

Läs mer

Här sorteras sista procenten ut

I mars körde Sörab och Stockholm Exergi igång sin gemensamma anläggning för eftersortering av restavfallet. 

– Plockanalys visar att mycket återvinningsbart material är kvar i restavfallet. Vi har nått en nivå där man inte ser någon förbättring. Hela syftet är att komma åt de här sista procenten som inte sorteras ut genom källsortering, säger Stellan Höglund.

Läs mer

Restvärme renar havsvatten

En pilotanläggning visar att överskottsvärme från energiåtervinning kan användas för att avsalta havsvatten. Möjligheterna – och behoven – är stora.

– Industrin i Sverige konsumerar 66 procent av allt sötvatten. Vårt vatten lämpar sig väl som processvatten, renheten är en extra fördel, säger uppfinnaren och vd för Helios innovations, Jonatan Persson.

Läs mer

Informella avfallsarbetare organiserar sig

Bättre arbetsvillkor – men också bättre avfallshantering – är målet för de waste pickers, eller informella avfallsarbetare, som i allt högre grad gör gemensam sak och går samman. Vi har mycket att vinna på att lyssna och lära av dem, menar Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2021

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 16/2 15/1 Hållbar stad  
2 6/4 5/3 Nya material i återvinningen  
3 1/6 30/4 Kommunikation Avfall Sveriges årsmöte
4 21/9 20/8 Cirkulär ekonomi  
5 16/11 15/10 USA Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: