Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 2 2020

Ledare: En stolt avfallshanterare

Corona-epidemin påminner oss om varför vi behöver en stabil avfallshantering. Våra kollegor på Sysav, Renova, Fortum och Tekniska Verken i Linköping tar emot smittförande avfall från de svårast sjuka och ser till att behandla det på ett säkert sätt. Vi har alla anledning att känna oss stolta över att vara en del i detta väl fungerande och tillförlitliga maskineri.

Läs mer

Tema Arbetsmiljö: Arbete som dödar och skadar

Arbetsrelaterade sjukdomar orsakar årligen tusentals personers förtida död. Avfallshanterare kan vara bland de mest utsatta.

– Jag vet inte om vi någonsin kommer att nå noll arbetsrelaterade dödsfall eller svåra skador, men jag är övertygad om att dessa siffror kan minska kraftigt, säger Martin Andersson, överläkare och medicine doktor vid Umeå Universitet.

Läs mer

De promenerar sig till ökad säkerhet

Genom ”Safety Walks” ser Stockholm Exergi till att säkerhet inte bara blir en pappersprodukt utan finns levande i allt arbete som utförs.

– Vi går ut och startar en dialog med utförarna med människan i centrum, såväl egna medarbetare som entreprenörer, där vi bland annat följer upp att arbetsbeviset är korrekt ifyllt, att man gjort en bra riskanalys, säger Roger Pettersson, driftschef på Bristaverket, som utvinner energi ur avfall

Läs mer

”Alla invasiva växter bör inte grävas bort”

Det är bättre att bekämpa vissa invasiva växter på plats än att försöka gräva bort dem, menar två experter. Det skulle innebära stora besparingar, bland annat genom betydligt mindre mängder jord att behandla. Men nya behandlingsmetoder behöver också utvecklas.

Kanske viktigast av allt: ” Vi behöver relevant information, uppmana folk till lugn och samarbete”, säger Tina Kyrkander på Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö.

Läs mer

Debatt: ”Gör återanvändningen mer professionell”

Återbruk bör ske direkt mellan lämnare och brukare, då kan också väldigt mycket mer av det som idag hamnar på återvinningscentralen komma till användning. Men det kräver nya förhållningssätt och att återanvändningen professionaliseras i alla led, menar fyra skribenter från Södertälje kommun, Telge återvinning och IVL Svenska Miljöinstitutet.  

Läs mer

En toppolitiker bakom ratten

Det är nu ett drygt år sedan som Ann-Sofie Hermansson petades som gruppledare för S i Göteborgs kommunstyrelse och kommunfullmäktige. C-körkortet som hon tagit som 19-åring kom då plötsligt till användning. Idag är hon sopåkare på Renova.

– Det är kroppsarbete, så det är klart att jag blir mör, det är upp i bilen ganska många gånger per dag. Men jag har jättebra arbetskamrater. Det är ett kul och ett samhällsviktigt arbete, säger hon.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2020

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 18/2 17/1 Digitalisering  
2 7/4 6/3 Arbetsmiljö  
3 2/6 30/4 Globala hållbarhetsmål Avfall Sveriges årsmöte
4 22/9 21/8 Återbruk  
5 10/11 9/10 Rekrytering Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: