Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 1 2020

Ledare: Kommunerna är en cirkulär kraft i hela landet

I allt fler sammanhang är Avfall Sverige representerat och vart än vi kommer är folk intresserade av att lyssna. Och vi har mycket att berätta. För decennier innan lagstiftarna kom på tanken att kräva bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar hade en lång rad kommuner på eget initiativ infört det. Fyra av fem kommuner erbjuder redan separat insamling av matavfall, något som blir krav från 2021.

Läs mer

Tema digitalisering: Säg hej till den digitala framtiden

Att anpassa verksamheten till den nya, digitala tekniken är ett måste. Iswa spår att de organisationer som håller fast i traditionella modeller och traditionell teknik sannolikt inte finnas kvar på marknaden om 15 år.

Så nu gäller det att bejaka de möjligheter som ges. Det kan kräva förändringar både i organisationen och kulturen, vad vi gör och hur vi gör det.

Läs mer

Framtidens sophämtare en robot

Steget från gräsklippare till sophämtare är mindre än man kan tro. I alla fall enligt den grupp svenska företag som nu utvecklar robotiserad avfallsinsamling. I vår ska deras gemensamma projekt, Unicorn, testköras vilket också kommer att innebära en ny typ av avfallshantering.

Läs mer

Automatiskt och flexibelt på ny anläggning

Som första anläggning i Sverige har Eons anläggning för energiåtervinning av avfall på Högbytorp valt torr utmatning av slagg och aska.

– Såvitt vi vet är detta den första i den här storleken i världen. I Schweiz finns en anläggning med liknande teknisk lösning, men den är väsentligt mindre, säger Antonio Abizzo, anläggningsansvarig för kraftvärmeverksdelen.

Läs mer

Frystorkning kan fixa slammet

En nyutvecklad svensk teknik har inspirerats av naturen för att avvattna slam, helt utan inslag av polymerer. Resultat ända upp till 98 procent torrsubstans-halt, TS, har visat sig möjlig. Materialet kyls ner till minst -20°C. Kylan förstör cellstrukturen vilket försämrar slammets förmåga att hålla vatten.

Läs mer

Återvinnare känner framtidstro

Valar med plastpåsar i magen och kinesiskt importstopp för plastavfall. Ökat miljöfokus, internationella avtal och nya krav från EU har bidragit till att plaståtervinningen i Europa växer. I Sexdrega öppnades för ett år sedan en ny anläggning.

– Nu skriker marknaden efter återvunnen plast, säger Frank Gustafsson, platschef i Sexdrega.

Läs mer

WOW – släpp in kvinnorna!

Genom Women of Waste – WOW! – vill den internationella avfallsorganisationen Iswa synliggöra och skapa bättre arbetsvillkor för kvinnorna inom avfallssektorn. Det har vi mycket att vinna på, menar de.

– Chefer måste veta vilka verktyg de har, vilken kompetens som deras kvinnliga personal har och hur de kan hjälpa till att lösa de avfallsproblem som finns i världen, säger Georgina Nitzsche, koordinator för satsningen.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2020

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 18/2 17/1 Digitalisering  
2 7/4 6/3 Arbetsmiljö  
3 2/6 30/4 Globala hållbarhetsmål Avfall Sveriges årsmöte
4 22/9 21/8 Återbruk  
5 10/11 9/10 Rekrytering Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: