Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 3

Ledare: Om ansvar och längtan

Våra vanligaste träffpunkter är nedstängda. Föreningslokalernas fönster är svarta och idrottsparken är nästan helt övergiven. Konserthuset bubblar inte längre av liv och rörelse. Det känns helt enkelt lite ödsligt.

Men. När jag åker till återvinningscentralen förstår jag vart många har tagit vägen.

Läs mer

Tema Globala hållbarhetsmålen: Han söker nyckeln till omställningen

Den forne folkhälsoministern Gabriel Wikström(S) är nationell samordnare för regeringens arbete med genomförandet av Agenda 2030 – agendan för förändring mot ett hållbart samhälle. Hans uppdrag är att få fart på aktörer runt om i landet.

– Jag vill försöka hitta de nyckelfaktorer och mekanismer som kan bidra till omställningen, säger Gabriel Wikström.

Läs mer

”Samhället är kanske moget att ta sig an den här utmaningen”

Vikten av visioner och biogasens komplexa nyttor är några inspel vi får, när Avfall och Miljö ber två forskare att beskriva avfallshanteringens möjligheter att bidra till de globala hållbarhetsmålen: Per Mickwitz, chef för internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

Läs mer

”Sverige och Ikea tar lead i hållbarhetsarbetet”

Sverige har bäst förutsättningar att nå de globala hållbarhetsmålen, menar Ikea Sveriges hållbarhetschef Jonas Carlehed. Det ger Ikea konkurrensfördelar, men också ett stort ansvar.

– Vi är ju en del i konsumtionssamhället. Det är därför vi har den ambitiösa hållbarhetsstrategin att vi ska bli cirkulära till 2030. Vi kommer att ställa om hela vår affärsmodell för att bli cirkulära Ikea.

Läs mer

Det cirkulära grannskapet

Inger Stennes har åkt Europa runt för att hitta lösningarna vi behöver för att leva på ett hållbart sätt. Efter att ha mött ett fantastiskt gäng med passionerade eldsjälar och deras projekt är hon helt säker: lösningar finns redan, men vi behöver tänka på en annan skala. I det hyper-lokala, lågteknologiska grannskapet kan vi skapa små, cirkulära system.

Läs mer

Lång väg kvar till hållbar avfallssituation på Malta

Avsaknaden av sopkärl och ett statligt avfallsansvar gör den lilla önationen i Medelhavet till ett unikum inom EU. Länge har de legat i botten av återvinningsligan, men nu investeras det i nya anläggningar och flera initiativ till förebyggande har gjort att landet börjar ställa om. Till 2035 siktar de på att uppnå EU:s återvinningsmål.

Läs merPrenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se

Från 2020 skickas nyhetsbrevet enbart digitalt.


Utgivningsplan 2020

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 18/2 17/1 Digitalisering  
2 7/4 6/3 Arbetsmiljö  
3 2/6 30/4 Globala hållbarhetsmål Avfall Sveriges årsmöte
4 22/9 21/8 Återbruk  
5 10/11 9/10 Rekrytering Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: