Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.


Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 1 2019

Ledare: Regeringen utlovar aktiv avfallspolitik

Redan i regeringsförklaringen slog Stefan Löfven fast att avfallsfrågorna har en given plats på dagordningen. Det är bra. 

Flera av de förslag som presenteras i fyrpartiöverenskommelsen ligger helt i linje med god resurshushållning. Avfall Sverige välkomnar investeringar i biogas, skatt eller avgift på engångsartiklar och förbud mot onödig plast, även om ”onödig plast” rymmer en hel del otydlighet. 

Läs mer

Tema Förorenade massor: ”Marksanering behöver teknik och sunt förnuft”

När våra gamla deponier är färdigtäckta blir det inte lika enkelt att bli av med förorenade massor. Det har ökat intresset för att rena mark. Men vi behöver också omvärdera riskerna, menar Tomas Henrysson.

Med 30 års erfarenhet av förorenade massor vet Tomas Henrysson vad han pratar om. Han har forskat, jobbat åt Naturvårdsverket, Miljöteknikdelegationen och lokala myndigheter. Bland annat.

Läs mer

Solrosor sanerar

Till sommaren ska 500 kvadratmeter växthus pryda Moskogens avfallsanläggning utanför Kalmar. Men det ska inte fyllas med tomatplantor utan med förorenad jord. Målet är att solrosor ska bryta ner oljerester och ta upp metaller som bly och kadmium.

Läs mer

Tony Clark blir Avfall Sveriges näste vd

I sommar slutar Weine Wiqvist efter 25 år som vd för Avfall Sverige. Hans efterträdare är redan utsedd: Tony Clark, idag ämnesråd vid miljö- och energidepartementet.

– Rent policymässigt är det väldigt många frågor som är aktuella och Avfall Sverige är en av de främsta samtalspartnerna för svenska beslutsfattare, säger Tony Clark.

Läs mer

 


Prenumeration

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 490 kr för medlemmar och 600 kr för icke medlemmar.

Nu har vi sänkt priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se


Utgivningsplan 2019

Nr Utgivning Bokning Tema Event
1 19/2 18/1 Förorenade massor  
2 2/4 1/3 Glesbygd och öar  
3 21/5 15/4 Fossilfritt Avfall Sveriges årsmöte
4 24/9 23/8 Fastighetsnära insamling  
5 12/11 11/10 Textil Avfall Sveriges höstmöte

Skriv ut: