Avfall och Miljö nr 2 2021

Bakbind inte kommunerna

Kanske är det min bakgrund som en gång ansvarig för miljöteknikfrågor i Regeringskansliet och chef för ett svenskt miljöteknikcenter i Peking som gör att jag blir särskilt star struck när jag läser om de fantastiska teknikvinningar som vi nu ser växa fram. Det är nu det händer! Hybrits och LKAB:s satsningar på fossilfri stålproduktion har enorm potential att bidra till ett bättre klimat. Det roliga för vår bransch är att det också kommer att leda till en mer hållbar återvinning. Att Northvolt har förstått det här med cirkulär ekonomi ser vi bevis på genom att jättesatsningen på batteriproduktion kombineras med batteriåtervinning. De tänker helt rätt från början. 

Exemplen på att det är nu det händer är många. Är det rent av ett paradigmskifte som vi nu upplever, där vi ser en omställning från småskaliga piloter till hållbara lösningar som kommer att bli mainstream? Låt oss hoppas att det är så. 

Jag ser renare produktion, effektivare återvinning och en mer hållbar välfärd ta form. Låt oss säga ja till förändringen, ta emot den med öppna armar och inspireras till fler och ännu bättre lösningar.

Alla måste med. Ja, det är ett slitet uttryck men sant, och det ger kommunerna en nyckelroll. Kommunerna är en viktig kontaktskapare i många utvecklings- och förändringsfrågor. Kommunerna bidrar inte minst stort till de nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. Framgången för svensk avfallshantering bygger på den svenska avfallsmodellen: kommunerna erbjuder en arena, där medborgare, kommun, näringsliv och politik kan samspela, där alla har tydliga roller och ansvar.

Därför är det så svårt att förstå varför kommunernas unika plats i samhället allt oftare ifrågasätts av centrala beslutsfattare. Inom avfallshanteringen urholkas kommunernas ansvar,och rollen som garant för en långsiktigt hållbar avfallshantering förstås inte, eller så prioriteras den inte. Inom kort presenteras frivalsutredningen, där vi kan vänta oss att verksamheter själva föreslås kunna välja vem som ska behandla deras avfall – även det som idag faller under det kommunala ansvaret. 

I stöpsleven ligger nu det framtida, hållbara samhället. Vi vill se en väl fungerande helhet, inte en fragmenterad avfallshantering där kommunerna får stå som garant för olönsamma delar och mindre lönsamma geografiska områden. Med rätt förutsättningar kan kommunerna istället agera som en katalysator i den omställning som vi har framför oss. 

För det kommunala avfallet borde det vara enkelt – kommunerna ska inte göra allt, men bör ha ansvaret för helheten.

Text: Tony Clark, vd Avfall Sverige

Läs tidigare ledare

Nr 1 2021: Ömsom vatten, men vi går åt rätt hållSkriv ut: