Pressmeddelanden

Avfall Sveriges vd ges topposition i Europas avfallsförening

Tony Clark, vd Avfall Sverige, har idag blivit utsedd till vice ordförande i Municipal Waste Europe, MWE, den europeisk föreningen för nationella, kommunala avfallsorganisationer.

Avfall Sverige förstärker delegation för cirkulär ekonomi

Regeringen har förordnat Avfall Sveriges vd, Tony Clark, att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

Osby är bäst i landet på avfallshantering

För första gången har Osby tagit hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 89,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

Avfall Sverige bjuder in till seminarium på den globala miljökonferensen Stockholm+50

Som en av ett fåtal beviljade event håller Avfall Sverige i ett av arrangemangen under jubileumsmötet Stockholm+50, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP och den internationella avfallsorganisationen Iswa den 2 juni.

Avfallstrenden 2021 – Avfallsmängderna ökar

2021 behandlades 475 kg/person eller totalt drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushåll och företag med hushållsliknande avfall i Sverige. Det är en ökning sedan 2020, en trend som återkommer vid högkonjunktur. När konsumtionen ökar så ökar även avfallsmängderna, ett samband som är nödvändigt att bryta.

Pressinbjudan - Avfallsbranschen samlas i Norrköping

Den 31 maj–1 juni bjuder Avfall Sverige, tillsammans med Nodra, Norrköping kommuns bolag för vatten, avfall och bredband, in till årskonferens med utställning på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Strategi för bio-CCS – vägen till negativa utsläpp 2045

Idag presenteras en strategi för bio-CCS som ska leda vägen till negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn. Ska vi nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver stora mängder biogen koldioxid avskiljas och med rätt förutsättningar är det är fullt möjligt.

Ny guide gör det lättare att bygga med återbruk

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide, riktad mot privatpersoner, från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på.

Nordisk förening ska boosta återvinningen

Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare.

För att driva samarbetet vidare har de kommunala avfallsorganisationerna i Danmark, Island, Finland och Sverige nu registrerat en gemensam förening: EUpicto.

UNDP and Avfall Sverige, Swedish Waste Management and Recycling Association, enter into an agreement on global waste management cooperation

UN Development Programme (UNDP) and Avfall Sverige signed a Memorandum of Understanding (MoU) in which they agreed to cooperate on solid waste management towards the achievement of zero waste and circular economy vision. The partnership contributes to global climate mitigation and adaptation efforts and the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Nytt klimatverktyg för avfallstransporter

Avfall Sverige har gett Chalmers Industriteknik i uppdrag att utveckla en beräkningsmodell för energianvändning och klimatutsläpp vid avfallstransporter.

Årets förebyggare prisade på Återvinningsgalan

Den 1 december arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” gick till Accus för deras Re:sign som tillverkar flergångsskyltar för återbruk.

Nordiskt skyltsystem på frammarsch

Fram till nyligen såg kommunikationen kring avfallssortering olika ut i de nordiska länderna, och också i olika kommuner. Tack vare ett nordiskt samarbete, som gjorts möjligt av Nordiska ministerrådet, är vi på god väg att etablera ett enhetligt skylt och symbolsystem över hela Norden, från förpackningar till återvinningsstationer och återvinningscentraler, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin och flera av de globala hållbarhetsmålen.

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Energiåtervinning kräver rättvisa villkor

Antingen ska alla Europas anläggningar för energiåtervinning inkluderas i utsläppshandeln, eller så ska inga göra det. Dagens system innebär en snedvridning av marknaden och riskerar drabba såväl det svenska samhället som miljön negativt, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar på EU:s förslag till justerat direktiv.

Så ska invasiva växter hanteras

Avfall Sverige har publicerat en färsk rapport som beskriver lämpliga rutiner för avfallsanläggningar för att ta emot jordmassor som innehåller invasiva växter, utan att riskera att de sprids.

Falun åter i topp som bästa avfallskommun

Efter förra årets bronsplats tog Falun steget upp till förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 92,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, höga miljövärden gällande förnybara drivmedel och nyttjande av matavfall som resurs bidrog till placeringen.

Avfallstrenden 2020 – Mer till materialåtervinning och biologisk återvinning

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över kommunalt avfall i Sverige. 2020 behandlades 466 kg/person eller totalt drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen i Sverige.

Avfallsbranschen samlas för två dagar om högaktuella ämnen

Den 1–2 juni håller Avfall Sverige årskonferens med utställning – allt digitalt. Drygt 300 personer samlas då för att höra mer om kommunernas roll i dag och i morgon, en ny politisk spelplan, framtiden, hållbara verktyg och Sverige i världen.

Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial

Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus med slaggrus är stor, visar en livscykelanalys som IVL har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.