Avfallsbranschen samlas för två dagar om högaktuella ämnen

 

Den 1–2 juni håller Avfall Sverige årskonferens med utställning – allt digitalt. Drygt 300 personer samlas då för att höra mer om kommunernas roll i dag och i morgon, en ny politisk spelplan, framtiden, hållbara verktyg och Sverige i världen.

Vi kommer bland annat få höra Lena Micko, civilminister, prata om kommunernas roll och ansvar för en hållbar utveckling, Avfall Sveriges ordförande Lasse Stjernkvist prata om hur kommunerna kan skapa den cirkulära ekonomin. Dessutom kommer historikern och författaren Gunnar Wetterberg prata om återvinningens mästare.

Det kommer också bli en utblick i världen där bland annat en representant från UNDP kommer prata om varför svensk avfallshantering är så inspirerande för resten av världen. Vi får också praktiska exempel kring hur svenska kommuner bidrar till ett hållbart samhälle globalt.

Detta och mycket annat kommer tas upp under Avfall Sveriges årsmöte. Se hela programmet: www.avfallsverige.se/utbildning/konferenser/arsmotet/program-arsmotet-2021/

Media är välkommen att bevaka konferensen och utställningen.