Bokningspolicy för Avfall Sveriges kurser, temadagar och konferenser

Anmälan sker via webbformulär senast sista anmälningsdag inklusive ev. val av specialkost för allergi. Anmälan till aktiviteten är bindande efter sista anmälningsdag. Avfall Sverige har rätt att avvisa oanmälda deltagare på plats.

Bekräftelse 
Direkt efter avslutad anmälan skickas en bekräftelse via e-post till den angivna e-postadressen i anmälan. Sedan skickas ytterligare en bekräftelse 1-2 dagar efter sista anmälningsdag via e-post till den angivna e- postadressen på anmälan (när vi säkert vet att aktiviteten har tillräckligt med anmälda för att genomföras). Med bekräftelsen medföljer; program, ev logi, kontaktuppgifter och deltagarlista.

Avbokning 
Kurser
Vid avanmälan senare än fyra veckor före tillfället erläggs 25 % av full avgift.
Vid avanmälan senare än två veckor före tillfället erläggs 50 % av full avgift.
Vid avanmälan senare än en vecka före tillfället erläggs full avgift.
Vid avanmälan senare än en vecka före tillfället erläggs 10% av full avgift om platsen ersätts av annan deltagare (ej från den egna organisationen).

Konferenser och temadagar
Vid konferenser och temadagar som inkluderar logi, se avbokningsregler för kurser.
Vid avanmälan senare än tre veckor före tillfället erläggs 25 % av full avgift.
Vid avanmälan senare än två veckor före tillfället erläggs 50 % av full avgift.
Vid avanmälan senare än en vecka före tillfället erläggs 75 % av full avgift.
Vid avanmälan senare än 3 dagar (arbetsdagar) före tillfället erläggs full avgift.
Anmälan kan överlåtas till annan person inom samma organisation utan kostnad, men ska anmälas till Avfall Sverige i förväg om möjligt.
Vid akut sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg tas ingen deltagaravgift ut.

Pris 
Alla priser som anges är exklusive moms.
Kurser, konferenser och temadagar: Vid efteranmälan tillkommer 10 % på avgiften. Undantag kan göras vid särskilda fall.

Betalning 
Kurser
Betalning sker mot faktura, vilket sker efter att bekräftelsen har skickats ut. Betalningsvillkor 30 dagar.

Konferenser och temadagar
Deltagaravgiften betalas efter genomförd aktivitet. Betalning sker mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Detta sker i de fall deltagaradministrationen utförs av Avfall Sverige.

Allergi/Specialkost 
Vi kan tyvärr inte ta hänsyn till allas önskemål om matpreferenser av religiösa skäl eller såsom t.ex. LCHF etc. Vi tar endast hänsyn till behov av specialkost om det är så att man är allergisk mot vissa livsmedel, dvs. om man av medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras, eller om man önskar vegetarisk/vegansk mat.

Kursintyg
Kurser
Efter genomförd kurs erhåller varje deltagare ett kursintyg, i vissa fall efter ett kunskapsprov genomförts med godkänt resultat.

Konferenser och temadagar
Inga intyg ges vid denna typ av avktivieter.

Reservation p.g.a. förändringar
Kurser
Avfall Sverige förbehåller sig rätten att ställa in aktiviteten vid för få anmälda eller vid sjukdom hos kursarrangören. Om aktiviteten blir inställd tas genast kontakt med de anmälda deltagarna, och återbetalning sker av den inbetalda kursavgiften i dess helhet. Anmälningsuppgifterna sparas till senare tillfälle, och de anmälda kontaktas vid nästa tillfälle för aktivitet i samma ämne.

Konferenser & Temadag
Avfall Sverige förbehåller sig rätten att ställa in aktiviteten vid för få anmälda eller vid sjukdom hos kursarrangören. Om aktiviteten blir inställd tas genast kontakt med de anmälda deltagarna, och återbetalning sker av den inbetalda kursavgiften i dess helhet. Anmälningsuppgifterna sparas till senare tillfälle, och de anmälda kontaktas vid nästa tillfälle för aktivitet i samma ämne.

Hantering av personuppgifter
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Avfall Sveriges Integritetspolicy.


Skriv ut: