Konferenser

Avfall Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet, som beslutar om stadgar, rambudget, styrelse och valberedning.

Årsmötet är också det självklara tillfället för branschen att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av nyheter på Avfall Sverige-utställningen.

Avfall Sveriges årsmöte hålls de närmaste åren i

Höstmöte

Höstmötet har alltid en aktuell fråga som tema och behandlar den djupgående i föreläsningar och debatter. 

Höstmötet 2020

  • 11-12 november 2020 i Uppsala

Höstmöte 2021

  • 16-17 november

Medlemsdagar

Vartannat år genomför representanter för kansliet ett antal medlemsdagar på flera olika håll i landet. Medlemsdagarna är lika mycket till för att informera om aktuella frågor, som att fånga upp medlemmarnas synpunkter och önskemål. Nästa tillfälle är januari/februari 2022. 


Skriv ut: