Konferenser

Årsmötet

Avfall Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet, som beslutar om stadgar, rambudget, styrelse och valberedning.

Årsmötet är också det självklara tillfället för branschen att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av nyheter på Avfall Sverige-utställningen.

Avfall Sveriges årsmöte hålls de närmaste åren i

Höstmöte

Höstmötet har alltid en aktuell fråga som tema och behandlar den djupgående i föreläsningar och debatter. 

Höstmöte 2022

16-17 november, digitalt


Skriv ut: