Utbildningar

Förebygga avfall – en kurs i att coacha

Anmälningstiden har gått ut, men vid intresse av deltagande vänligen maila till Petra Carlsson. Sen anmälan debiteras med +10% på avgiften.

Välkommen till kursen Förebygga avfall - en kurs i att coacha. Under två dagar varvar vi teori, övningar, diskussion och reflexion inom förebyggande av avfall. Kursen är uppbyggd kring många verktyg som Avfall Sverige tagit fram, med fokus på en metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet (metoden beskrivs i "Handbok i Resurssmart materialanvändning i kommunen – metod och inspiration för att förebygga avfall"). Den handlar om hur en kommun kan generera många olika positiva effekter genom att förebygga avfall systematiskt och integrerat med annan verksamhetsutveckling. I kursen tar vi också upp hur man kan inspirera politiker och chefer till att börja arbetet med förebyggande. Kursen berör också tips och inspiration för hur en kommun kan få invånarna att förebygga avfall. Kursen är planerad för att även vara användbar för andra än kommunala verksamheter. Mycket av kunskapen kan användas även i andra förändringsprocesser.

Syftet med kursen är att du ska bli förebyggande-coach och kunna arbeta med avfallshierarkins två översta steg, förebyggande och återanvändning. Det innebär bland annat att du behöver kunskaper för att:
• stötta verksamheter som vill förebygga sitt avfall och öka sin återanvändning
• bidra till arbetet med att informera och påverka kommuninvånarna
• medverka i kommunens arbete med att ta fram och genomföra avfallsplanen.

Innehåll

• Förebyggande av avfall med inriktning på hållbar utveckling, verksamhetsutveckling, styrmedel och juridik 
• Verktygslåda som syftar till att inspirera, stötta och vägleda via metoder, guider, rapporter, kampanjer, pedagogiska fakta, med mera
• Goda exempel och erfarenheter, bland annat från Göteborgs Stad 
• Processledning och workshops – grundläggande genomgång och övningar
• Coaching och förändringsprocesser – att få saker att hända
• Koncept för att påverka politiker och cheftjänstepersoner i deras beslutsfattande

För program, tryck här.

Målgrupp

Tjänstepersoner inom kommunala verksamheter, eller motsvarande inom andra organisationer, som arbetar med strategiska frågor inom framför allt miljö, avfall, hållbar utveckling eller verksamhetsutveckling.

Föreläsare

Åsa Hagelin, Avfall Sverige
Maria Larsson, Marla Miljödialog

Kontaktperson

Kursinnehåll: Åsa Hagelin, tel: 0705-53 15 45
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 1 september.

Plats och tid

Wärdshuset Lasse Maja, Barkarby Torg 2-5 i Järfälla. För den som önskar boende så är detta på Welcome Hotel Barkarby som ligger i anslutning till konferensanläggningen.
Registrering från 08.30 den 4 oktober och avslutning ca.15.30 den 5 oktober 2023. Middagen den 4 oktober är frivillig.

Pris

Medlem: 8.900 kr
Övriga: 13.350 kr 

Tillval, logi och middag: Logi kostar 1.290 kr per rum/natt. Gemensam 2-rätters middagen den 30 november ca. 18.00 på hotellet kostar 500 kr per person. Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms.

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Stockholm
  • Tillgänglighet: Kommande
  • Extern signup form:
  • Taggar: Förebyggande

Senast uppdaterad - 2023-09-26

Asa Hagelin

KONTAKT

Åsa Hagelin

Rådgivare för förebyggande och återanvändning

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare