Utbildningar

Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC

Avfall Sveriges kurs för ÅVC-personal i hantering av hushållens farliga avfall ska ge deltagarna kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Under kursens två dagar varvas utbildningen med faktagenomgång och praktiska övningar ute på en återvinningscentral.

I kursen ingår varsitt gratis exemplar av Avfall Sveriges ”Handbok – hantering av hushållens farliga avfall” som släpptes i en ny och uppdaterad version våren 2021.

Innehåll

• Kemiska risker och skyddsutrustning
• Spillhantering
• Farligt gods och märkningar
• Farligt avfall-fraktioner med extra fokus på explosiva restprodukter, poolkemikalier och batterier
• Kundkontakt
• Riskbaserat tänkande
• Förebyggande av brand
• Vad betyder farligt?
• Spårbarhet av farligt avfall
• Läkemedel och skärande/ stickande avfall
• Praktiska övningar och förevisningar: identifiering, kemiska risker, sortering av farligt avfall, spill m.m.

Mindre justeringar kan komma att ske i programmet.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal vid ÅVC som arbetar praktiskt med farligt avfall, men även till personal som planerar och leder ÅVC:er.
Antalet platser till kursen är begränsade, och kvotering av platserna tillämpas för att hålla en jämn spridning av deltagare från olika arbetsplatser i syfte att öka erfarenhetsutbytet (2 deltagare/organisation). När kursen är fulltecknad sätts resterande på väntelista.

Då kursen har ett högt anmälningstryck ges förtur åt Avfall Sveriges medlemmar och deras underentreprenörer för ÅVC-drift. Icke medlemmar får möjlighet att delta i mån av plats. Icke medlemmar är välkomna att bli medlemmar hos Avfall Sverige, läs mer om medlemskapet här: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/bli-medlem/

Föreläsare

Camilla Nilsson, Avfall Sverige
Claes Eriksson, Stena Recycling
Fredrik Jonsson, Tekniska verken i Linköping
Dan Petersson, Renova Miljö

Kontakt

Innehåll: Camilla Nilsson, tel: 040-35 66 26
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag den 21 oktober.

Plats och tid

Elite Stora hotellet, Stora Torget 9, Linköping.
Registrering från 07.45 den 22 november och avslutning 15.30 den 23 november. Gemensam middag den 22 november på hotellet ca. 19.00 för den som önskar delta.

Pris

Medlem: 9.700 kr
Övriga: 14.550 kr

Tillval, logi och middag: Logi kostar 1.190 kr per rum/natt. Gemensam 2-rätters middagen den 22 november ca. 19.00 på hotellet kostar 450 kr per person. Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Linköping
  • Tillgänglighet: Kommande
  • Extern signup form:
  • Taggar: Farligt avfall, Återvinningscentraler
Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare