Utbildningar

Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC

Anmäl dig här Anmäl dig här

Avfall Sveriges kurs för ÅVC-personal i hantering av hushållens farliga avfall ska ge deltagarna kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Under kursens två dagar varvas utbildningen med faktagenomgång och praktiska övningar både inomhus och utomhus.

I kursen ingår varsitt gratis exemplar av Avfall Sveriges ”Handbok – hantering av hushållens farliga avfall” som släpptes i en ny och uppdaterad version våren 2021.

Innehåll

• Kemiska risker och skyddsutrustning
• Spillhantering
• Farligt gods och märkningar
• Farligt avfall-fraktioner med extra fokus på explosiva restprodukter, poolkemikalier och batterier
• Kundkontakt
• Riskbaserat tänkande
• Förebyggande av brand
• Vad betyder farligt?
• Spårbarhet av farligt avfall
• Läkemedel och skärande/ stickande avfall
• Praktiska övningar och förevisningar: identifiering, kemiska risker, sortering av farligt avfall, spill m.m.

Mindre justeringar kan komma att ske i programmet.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal vid ÅVC som arbetar praktiskt med farligt avfall, men även till personal som planerar och leder ÅVC:er.
Antalet platser till kursen är begränsade, och kvotering av platserna tillämpas för att hålla en jämn spridning av deltagare från olika arbetsplatser i syfte att öka erfarenhetsutbytet (2 deltagare/organisation). När kursen är fulltecknad sätts resterande på väntelista.

Då kursen har ett högt anmälningstryck ges förtur åt Avfall Sveriges medlemmar och deras underentreprenörer för ÅVC-drift. Icke medlemmar får möjlighet att delta i mån av plats. Icke medlemmar är välkomna att bli medlemmar hos Avfall Sverige, läs mer om medlemskapet här: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/bli-medlem/

Föreläsare

Camilla Nilsson, Avfall Sverige
Claes Eriksson, Stena Recycling
Fredrik Jonsson, Tekniska verken i Linköping
Dan Petersson, Remondis

Kontakt

Innehåll: Camilla Nilsson, tel: 040-35 66 26
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 19 augusti.

Plats och tid

Elite Stora Hotellet, Stota Torget 9 i Linköping.
Registrering sker från 07.50 den 18 september och avslutning 16.00 den 19 september 2024. Middagen den 18 september är frivillig och kommer äga rum på hotellet.

Pris

Medlem: 9.700 kr
Övriga: 14.550 kr

Tillval, logi och middag: Logi på Elite Stora Hotellet och kostar 1.330 kr per rum/natt. Gemensam 2-rätters middagen mellan kursdagarna på hotellet kostar 390 kr per person. 
Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Linköping
  • Tillgänglighet: Få platser kvar
  • Extern signup form: Anmäl dig här
  • Taggar: Farligt avfall, Återvinningscentraler

Senast uppdaterad - 2024-07-08

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare