Utbildningar

Validerade yrkesroller

Avfall Sverige samverkar i den nationella modellen för branschvalidering av yrkesroller inom avfallsområdet under ledning av Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning, skapa underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal. Hittills har sex olika yrkesprofiler utvecklats. Yrkesprofilerna ger ett gemensamt språk för olika yrken och yrkesområden. De skapar tydlighet, insikter och samsyn kring vad individer behöver kunna och visar eventuella kompetensglapp.  

Avfall Sverige arbetar för att utveckla våra kurser så att utbildningen möter kraven för yrkesprofilerna. Kursen Personal på ÅVC är ett sådant exempel.  

Senast uppdaterad - 2022-11-24