2022-07-05

2024 tar kommunerna över förpackningsinsamlingen

Nu har regeringen släppt mer information kring den nya förordningen kring producentansvaret för förpackningar. Redan om 1 ½ år ska kommunerna sköta insamlingen av förpackningsavfallet och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört.

– Det är en stor dag för svensk avfallshantering och inte minst för alla hushåll, som nu äntligen kommer att få en hållbar lösning för förpackningarna. Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till kloka samordningsvinster. På sikt kommer alla att ha nära till att lämna avfallet, det ger god service som ökar utsorteringen och därmed materialåtervinningen. Det här är ett riktigt win-win-beslut, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Samtidigt kvarstår det ekonomiska producentansvaret. Kommunerna kommer att ersättas för sitt arbete enligt en särskild modell.

Vad gäller tidplanen har Tony Clark ett och annat att invända. 

– Avfall Sverige hade önskat en längre övergångsperiod, något som vi också tydligt framfört i vårt remissvar. Nu får kommunerna extremt kort tid på sig att bygga upp nya insamlingssystem. Fram till 2027 kommer många troligen att ha fortsatt insamling via återvinningsstationer.

Krav på att kunna lämna förpackningar till återvinning även på stan är en del av det nya producentansvaret. Från 2026 ska kommunerna ordna möjligheter att källsortera förpackningar på ”större populära platser utomhus”, till exempel torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus. Detta ska bidra till att lösa problematiken med nedskräpning runt snabbmatsrestauranger. 

Ännu har förordningstexterna inte publicerats. Många frågor återstår därför att besvara; Avfall Sverige återkommer med ytterligare information längre fram.

Ett webbinarium den 13 september, som Avfall Sverige arrangerar, kommer också att sprida ytterligare ljus i frågan.

Läs mer på Regeringens webbplats

Läs Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket m producentansvar för förpackningar

Läs en längre kommentar från Avfall Sverige här (endast för inloggade medlemmar)

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer