2022-07-05

2024 tar kommunerna över förpackningsinsamlingen

Nu har regeringen släppt mer information kring den nya förordningen kring producentansvaret för förpackningar. Redan om 1 ½ år ska kommunerna sköta insamlingen av förpackningsavfallet och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört.

– Det är en stor dag för svensk avfallshantering och inte minst för alla hushåll, som nu äntligen kommer att få en hållbar lösning för förpackningarna. Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till kloka samordningsvinster. På sikt kommer alla att ha nära till att lämna avfallet, det ger god service som ökar utsorteringen och därmed materialåtervinningen. Det här är ett riktigt win-win-beslut, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Samtidigt kvarstår det ekonomiska producentansvaret. Kommunerna kommer att ersättas för sitt arbete enligt en särskild modell.

Vad gäller tidplanen har Tony Clark ett och annat att invända. 

– Avfall Sverige hade önskat en längre övergångsperiod, något som vi också tydligt framfört i vårt remissvar. Nu får kommunerna extremt kort tid på sig att bygga upp nya insamlingssystem. Fram till 2027 kommer många troligen att ha fortsatt insamling via återvinningsstationer.

Krav på att kunna lämna förpackningar till återvinning även på stan är en del av det nya producentansvaret. Från 2026 ska kommunerna ordna möjligheter att källsortera förpackningar på ”större populära platser utomhus”, till exempel torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus. Detta ska bidra till att lösa problematiken med nedskräpning runt snabbmatsrestauranger. 

Ännu har förordningstexterna inte publicerats. Många frågor återstår därför att besvara; Avfall Sverige återkommer med ytterligare information längre fram.

Ett webbinarium den 13 september, som Avfall Sverige arrangerar, kommer också att sprida ytterligare ljus i frågan.

Läs mer på Regeringens webbplats

Läs Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket m producentansvar för förpackningar

Läs en längre kommentar från Avfall Sverige här (endast för inloggade medlemmar)

Senast uppdaterad - 2022-11-02

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer