2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TWh. Sammantaget innebär det att användningen av biogas i Sverige 2021 var rekordstor – 4,8 TWh. Det visar ny statistik från Energimyndigheten som publicerades idag.

– Att biogasproduktionen ökade under 2021 är glädjande, men behovet av att snabbt skala upp den inhemska biogasproduktionen är större än någonsin med tanke på kriget i Ukraina och en stor efterfrågan på gas. Ökad biogasproduktion ger också mer biogödsel, vilket är av stort värde för att minska behovet av import av konstgödsel. Investeringsviljan finns, efterfrågan finns och produktionen skulle kunna flerdubblas. Förhoppningsvis står vi inför en biogasboom framöver genom att det efterlängtade biogasstödet nu kommit på plats – särskilt om det breddas till fler användningsområden än transporter vilket förhoppningsvis är på gång, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

Efterfrågan på biogas är större än någonsin. Den växer nu framför allt inom industrin, som uppvärmningsbränsle och inom tunga långväga transporter. Sedan 2015 har biogasanvändningen ökat med 145 procent. Den största ökningen står importen för. Den svenska produktionen under samma period ökade med 17 procent. Nettoimporten av biogas till det västsvenska gasnätet via Danmark ökade med 34 procent under 2021. Av importen är 95 procent producerad i Danmark och resten i övriga EU.

Statistiken samlas in och sammanställs årligen av Energigas Sverige tillsammans med Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund, på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs Energigas Sveriges pressmeddelande med mer statistik

Rapporten Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2021

Senast uppdaterad - 2022-10-14

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer