2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TWh. Sammantaget innebär det att användningen av biogas i Sverige 2021 var rekordstor – 4,8 TWh. Det visar ny statistik från Energimyndigheten som publicerades idag.

– Att biogasproduktionen ökade under 2021 är glädjande, men behovet av att snabbt skala upp den inhemska biogasproduktionen är större än någonsin med tanke på kriget i Ukraina och en stor efterfrågan på gas. Ökad biogasproduktion ger också mer biogödsel, vilket är av stort värde för att minska behovet av import av konstgödsel. Investeringsviljan finns, efterfrågan finns och produktionen skulle kunna flerdubblas. Förhoppningsvis står vi inför en biogasboom framöver genom att det efterlängtade biogasstödet nu kommit på plats – särskilt om det breddas till fler användningsområden än transporter vilket förhoppningsvis är på gång, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

Efterfrågan på biogas är större än någonsin. Den växer nu framför allt inom industrin, som uppvärmningsbränsle och inom tunga långväga transporter. Sedan 2015 har biogasanvändningen ökat med 145 procent. Den största ökningen står importen för. Den svenska produktionen under samma period ökade med 17 procent. Nettoimporten av biogas till det västsvenska gasnätet via Danmark ökade med 34 procent under 2021. Av importen är 95 procent producerad i Danmark och resten i övriga EU.

Statistiken samlas in och sammanställs årligen av Energigas Sverige tillsammans med Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund, på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs Energigas Sveriges pressmeddelande med mer statistik

Rapporten Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2021

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer