2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris "Årets förebyggare” gick till Karin Fritz på Livsmedelsverket.

Återvinningsgalan arrangeras för att premiera innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar inom branschen, och lyfta de personer och företag som under året visat på extraordinära prestationer. På galan delas priser ut i åtta kategorier. Ett pris, Årets förebyggare, står Avfall Sverige bakom.

Årets förebyggare blev i år Karin Fritz, projektledare för regeringsuppdraget för minskat matsvinn, Hållbara matvanor, på Livsmedelsverket för hennes arbete för att motverka matsvinn.

- Priset för Årets förebyggare tilldelas någon som kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall i praktiken. Karin Fritz driver matsvinnsfrågan ihärdigt och pedagogiskt och når ut på ett mycket bra sätt, inte minst genom upprepade framträdanden i TV4:s morgonprogram, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Övriga två finalister till priset var Krama byggnaden och Part Group.

Juryn består av Peter Olofsson, chefredaktör på Recycling & Miljöteknik, Jan-Peter Bergkvist, vd för SleepWell AB, Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna, Jon Nilsson Djerf, rådgivare på Avfall Sverige och Jan-Olov Sundqvist, verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

På galan delas också åtta andra priser ut:

Årets Återvinningsinspiratör: NSR – Kompentenscentrum reco-park Biokol
Årets Innovatör: Stena – Återvinning av lithium-jon-batterier
Årets Avfallsbehandlare: Sortera Recycling – återvinning av byggavfall
Årets Återanvändare: Fritidsbanken
Årets Cirkulära Initiativ: Ecophon – Sound Circularity
Årets Cirkulära bygginitiativ: Wallenstam – återbruk av Östermalmshallen
Årets Specialpris: Ragn Sells – Ash to salt. Återvinning av flygaska
Juryns Hedersomnämnande: Axfoundation – Swedish Wool Initiative

På recyclingnet.se kan du se fler bilder från galan

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer