2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en betydande potential, i synnerhet för kväve och fosfor. Gruvavfall ses som den största källan, men även avfall kan bidra.

Biogödsel från biogasproduktion är ett exempel som lyfts fram. Jordbruksverket noterar att kvävet i denna gödsel är snabbare tillgängligt än i flera andra organiska gödselmedel.

Fler hinder för att förverkliga den potential som finns har identifierats. När det gäller att förädla avfall krävs exempelvis ofta en individuell bedömning för att avgöra när det upphört att vara ett avfall. Det gör att verksamheter inte på förhand kan veta om deras idé är tillåten. Jordbruksverket menar därför att det finns anledning att överväga om Sverige eller EU bör införa så kallade end of waste-kriterier.

Jordbruksverket rekommenderar också en översyn av de minimikrav som gödselmedel måste uppfylla, för att undvika att oönskade substanser sprids. Tydliga och enhetliga krav skulle kunna skapa förutsägbarhet för nya gödselmedelsproducenter och förenkla för dem som köper in gödselmedel.

– Flera studier visar på en stor potential för att bygga ut biogasproduktionen, som på köpet ger inhemsk biogödsel. Avfall Sverige hade gärna sett bättre förutsättningar för att de organiska alternativen ska kunna konkurrera med nyutvunnen mineralgödsel, till exempel att skatten på mineralgödsel som togs bort 2009 återinförs. Det hade ökat Sverige självförsörjning av gödsel och i förlängningen av livsmedel, säger Linn Andersson, rådgivare på Avfall Sverige och deltagare i utredningens referensgrupp.

 

Jordbruksverket: Gödselmedelsproduktion i Sverige – Aktuella initiativ, tekniker och förutsättningar

Senast uppdaterad - 2023-06-01

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer