2023-05-17

Avfall Sverige deltar vid klimatmötet

Tony Clark, vd för Avfall Sverige, har bjudits in att delta vid regeringens klimatmöte den 16 juni.

Drygt 250 representanter för myndigheter, forskning, näringsliv och intresseorganisationer kommer att sammanstråla i Stockholm för att diskutera vägarna framåt för att nå netto nollutsläpp av klimatpåverkande gaser.

– Jag kommer att lyfta de möjligheter som avfallshanteringen ger och visa på det stora engagemang som finns i vår sektor, bland annat kring fossilfri energiåtervinning och biogas, men också om hur Sverige kan bistå andra länder i den viktiga frågan om minskning av metanutsläppen, säger Tony Clark.

Senast uppdaterad - 2023-05-17

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer