2024-06-27

Avfall Sverige positiv till CCS/CCU-remiss

Avfall Sverige välkomnar att Energimyndigheten har utrett frågan om styrmedel för CCS och CCU och menar att utredningen gör en träffsäker analys av orsakerna till utsläpp från energiåtervinning högre upp i värdekedjan och ringar in att det saknas styrning för att reducera inflödet av fossilt kol i producentled. Avfall Sverige instämmer i bedömningen att det utifrån det klimatpolitiska ramverket vore mer logiskt om stöd från industriklivet även kan utgå till fossil CCS och att CCU kan stödjas där rimliga alternativ saknas, till exempel vid avfallsförbränning. 

Avfall Sverige anser att ett plastansvar som kan finansiera CCS/CCU är mycket bra. Ett statligt stöd till den som fångar in fossil koldioxid, liknande det som är planerat för bio-CCS, är också ett intressant förslag som bör utredas vidare. Avfall Sverige anser inte att det bör införas något generellt krav på CCS för avfallsförbränning eftersom det riskerar att leda till att mindre anläggningar, som är viktiga både för att den regionala avfallshanteringen och för energiförsörjningen, avvecklas.

Det är en bra idé att återvunna kolatomer från t.ex. biogasproduktion eller från avfallsförbränning, ges en plats i avfallshierarkin för att främja deras användning istället för jungfruligt fossilt material.

Ta del av remissvaret här.

Senast uppdaterad - 2024-06-27

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer