2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av förpackningar, textil och matavfall. Vid Avfall Sveriges höstmöte i Uppsala delade branschens experter med sig av sina erfarenheter, för att underlätta för alla att nå målen.

Att kommunerna vid årsskiftet tar över insamlingsansvaret för förpackningarna var förstås en het fråga. Jenny Westin, seniorrådgivare på Avfall Sverige, minskade nog mångas oro för hur de udda förpackningsmaterialen ska hanteras. Förpackningar i keramik och porslin kan hänvisas till ej återvinningsbart, träförpackningar till träcontainern och textilförpackningar till textilinsamling, förklarade hon. Kommunerna får en fast ersättning per återvinningscentral. Måluppfyllelse för dessa förpackningar kommer att baseras på nationella plockanalyser.

Verksamheternas förpackningar har också vållat mycket huvudbry.

– Avfall Sverige vill kunna ha samlastning av förpackningar från hushåll och verksamheter om man kan visa hur mycket som kommer från respektive kundkategori, sade Jenny Westin.

Digital framgång

I Växjö har SSAM testat behovsanpassad hämtning med AI-stöd med gott resultat. Ett försök med 1 500 kärl har avslutats och nu förbereds nästa fas, då nivåmätare installeras i fler soprum och för fler avfallsslag.

–  Vi tänker införa en taxa med snabb och dynamisk återkoppling, en taxedriven insamling som består av en fast del och en rörligdel för restavfall och kärlhyra, sade Per Gunnarsson, IT och digitaliseringsansvarig på SSAM.

Flerbostadshusens fastighetsägare lyftes som en viktig samarbetspartner för att nå god sortering. Rådgivning och samarbete är centralt, vissa fokuserade därtill på teknik och förbudsskyltar, andra på mjukare insatser och tydlig vägledning. Men båda vägarna kan leda fram till ordning och reda i soprummen. Att måla om soprum med luktabsorberande färg var ett annat tips.

Tio fraktioner FNI

Avfall Sveriges systerförening, Brancheforeningen Cirkulær, var på plats genom rådgivaren Niels Remtoft. Han berättade om hur Danmark infört fastighetsnära insamling av tio avfallsslag, bland annat för textil och farligt avfall. Kravet gäller från 2021, men beslutet fattades med kort varsel och i realiteten håller de danska kommunerna ännu på att ställa om. Idag når Danmark 44 procents återvinning. Avfallstaxa för villahushåll ligger på motsvarande 5 600 svenska kronor – mer än dubbelt så mycket som ett genomsnittligt svenskt villahushåll.

Visioner och verklighet

Mölndal är en kommun som lyckats väl med återbruk i stor skala. Ulrika Frick, miljöpartistiskt kommunalråd (i bild ovan), kunde se en viktig framgångsfaktor:

– Samspel mellan tjänstepersoner och politiken är viktigt. Vi sätter mål och pekar ut riktningen, men vi behöver fackkunskapen, sade hon.

Gemensamma workshops har fött många idéer och många av dem har också kunnat realiseras med gott resultat. Annat har varit svårare, som blomkrukor i plast där det idag saknas affärsmodeller för att kunna ta tillbaka och fylla dem med nya växter.

– Återbruk är något helt annat än återvinning, det kräver helt andra kunskaper och arbetssätt, sade Ulrika Frick.

I sitt återbruk säljer Mölndal framför allt sådan som andra aktörer inte är intresserade av, till exempel verktyg som kontrollerats, rengjorts och reparerats. Det blir inga billiga spadar, men unika.

– Det kostar att avancera i avfallstrappan, men det kostar också att inte göra det, konstaterade Ulrika Frick.

 

Läs mer om höstmötet och utställningen som bjöd på massor av insamlingsrelaterade lösningar i nummer 1/24 av Avfall och Miljö, som utkommer den 13 februari.

Senast uppdaterad - 2023-11-15

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer