2022-11-29

Avfallsbovarna kartlagda

Vi är inte så miljömedvetna som vi tror. Det framgår av det ”avfallsbovsindex” som Avfall Sverige tagit fram, där olika grupper själva fått bedöma hur miljömedvetna de är, och sedan jämfört det med deras faktiska beteende.

Vi har bedömt intervjupersonernas verkliga miljöpåverkan genom frågor som hur väl de planerar matinköpen och hur ofta de köper ny elektronik eller nya kläder. De största avfallsbovarna är män mellan 20 och 30 år, medan de som lever mest miljöriktigt är kvinnor äldre än 30.

Den senaste undersökningen genomfördes i år, och jämfört med den första, 2014 är det fler som säger sig vara miljömedvetna. Men nästan en tredjedel av dem har ett högt avfallsbovsindex, ABI, och lever alltså inte alls som de lär. Smått förvirrande är att även gruppen som inte tycker att de är miljömedvetna, men som samtidigt har ett lågt ABI, har vuxit.

Jämförelse mellan ABI och upplevd miljömedvetenhet

Undersökningen visar också att det är fler som köper begagnat, det gäller särskilt unga, men de köper också mer nytt. Suget efter kläder, skor, prylar och elektronik är stort.

De flesta som köper begagnat gör det för att spara pengar, och ser det kanske inte i första hand som en miljöriktig handling.

Generellt ser vi att kunskapen om kopplingen mellan konsumtion och avfall är låg. Många tänker inte på hög konsumtion som en miljöfråga.

– Den här undersökningen inger både hopp och förtvivlan. Det är tydligt att hållbar konsumtion är en ytterst komplicerad fråga, som kräver långsiktiga kommunikationsinsatser. Det är starka krafter som styr, men med en större medvetenhet måste vi ändå tänka att vi kan komma närmare målet om en hållbar produktion och konsumtion, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Om undersökningen

Undersökningen om svenskarnas attityder kring avfalls- och miljöfrågor har genomförts av Enkätfabriken för Avfall Sveriges räkning. En nollmätning genomfördes 2014, och uppföljande undersökningar har gjorts 2019 och 2022, med hjälp av en webbpanel.

Den senaste undersökningen skickades till personer i hela landet och kompletta svar samlades in från 1004 personer.

Här hittar du undersökningen i sin helhet (endast för inloggade medlemmar)

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer