2022-11-29

Avfallsbovarna kartlagda

Vi är inte så miljömedvetna som vi tror. Det framgår av det ”avfallsbovsindex” som Avfall Sverige tagit fram, där olika grupper själva fått bedöma hur miljömedvetna de är, och sedan jämfört det med deras faktiska beteende.

Vi har bedömt intervjupersonernas verkliga miljöpåverkan genom frågor som hur väl de planerar matinköpen och hur ofta de köper ny elektronik eller nya kläder. De största avfallsbovarna är män mellan 20 och 30 år, medan de som lever mest miljöriktigt är kvinnor äldre än 30.

Den senaste undersökningen genomfördes i år, och jämfört med den första, 2014 är det fler som säger sig vara miljömedvetna. Men nästan en tredjedel av dem har ett högt avfallsbovsindex, ABI, och lever alltså inte alls som de lär. Smått förvirrande är att även gruppen som inte tycker att de är miljömedvetna, men som samtidigt har ett lågt ABI, har vuxit.

Jämförelse mellan ABI och upplevd miljömedvetenhet

Undersökningen visar också att det är fler som köper begagnat, det gäller särskilt unga, men de köper också mer nytt. Suget efter kläder, skor, prylar och elektronik är stort.

De flesta som köper begagnat gör det för att spara pengar, och ser det kanske inte i första hand som en miljöriktig handling.

Generellt ser vi att kunskapen om kopplingen mellan konsumtion och avfall är låg. Många tänker inte på hög konsumtion som en miljöfråga.

– Den här undersökningen inger både hopp och förtvivlan. Det är tydligt att hållbar konsumtion är en ytterst komplicerad fråga, som kräver långsiktiga kommunikationsinsatser. Det är starka krafter som styr, men med en större medvetenhet måste vi ändå tänka att vi kan komma närmare målet om en hållbar produktion och konsumtion, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Om undersökningen

Undersökningen om svenskarnas attityder kring avfalls- och miljöfrågor har genomförts av Enkätfabriken för Avfall Sveriges räkning. En nollmätning genomfördes 2014, och uppföljande undersökningar har gjorts 2019 och 2022, med hjälp av en webbpanel.

Den senaste undersökningen skickades till personer i hela landet och kompletta svar samlades in från 1004 personer.

Här hittar du undersökningen i sin helhet (endast för inloggade medlemmar)

Senast uppdaterad - 2022-11-29

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer