2023-12-01

Byggare blev Årets Förebyggare

Klimatarena Stockholm utsågs vid Återvinningsgalan den 30 november till årets bästa initiativ för att förebygga avfall. De skapar möjligheter att effektivisera och strukturera samverkan för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm har skapat en plattform för samarbete mellan länets företag, offentliga aktörer och akademi för en klimatdriven verksamhetsutveckling. Här kan företagare, forskare och tjänstepersoner få inspiration och stöd att hitta lösningar för minskad klimatpåverkan. Fokus ligger på återbruk av byggmaterial.

Ett konkret exempel är den grupp fastighetsägare som nu planerar för ett mellanlager som ska säkerställa utbudet av återbrukat byggmaterial. Ett annat är arbetsgruppen för cirkulär planering där arkitekter, kommuner, fastighetsägare, entreprenörer och akademi samarbetar för att främja cirkulärt byggande i tidiga skeden.

Motiveringen lyder:

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som i praktiken kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Klimatarenan är ett initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond.

Vid Återvinningsgalan prisades ytterligare sju aktörer inom avfallsbranschen för fina insatser under året, läs mer här

Senast uppdaterad - 2024-02-19

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer