2020-12-21

Cirkulär riktning i framtidens forskning

Den 17 december presenterade regeringen mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition. Via strategisk forskning och innovation ska samhällets utmaningar mötas, framför allt vad gäller klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle. 

I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Här understryks att det behövs forskning för att utveckla giftfria cirkulära och biobaserade lösningar i alla delar av landet för att kunna genomföra regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Som ett led i arbetet föreslår regeringen en forskningssatsning som kan bidra till att den cirkulära och biobaserade ekonomin utvecklas i de gröna och blå näringarna, det vill säga från jord, skog och vatten. 

Regeringens pekar också på att nästa generations strategiska innovationsprogram 2.0 i större omfattning behöver adressera områden med bred samhällsrelevans utifrån Agenda 2030 för att få till stånd systemförändringar. Utvecklingen bör därför gå mot färre program med större budgetar och med tydligare fokus på fossilfrihet och giftfri cirkulär ekonomi samt bredare samhällspåverkan och stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt. 

I propositionens föreslås vidare att en arena för innovationsupphandling ska inrättas. Innovationsupphandlingsarenan riktar sig till upphandlande myndigheter, företag, beställarnätverk och andra involverade i innovationsupphandlingar, exempelvis finansiärer och forskare. Arenan ska ge riktat och praktiskt stöd och skapa förutsättningar för synergieffekter mellan olika projekt, initiativ och offentlig och privat sektor. 

Inriktningen för forskning och innovation inom energiområdet för åren 2021–2024 kommer att anges i en särskild proposition.

Läs mer i propositionen

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer