2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Producenterna har det primära informationsansvaret för insamling av uttjänta däck. Kommunen har ansvar för information om insamlingsplatser på allmän plats. Producentansvarsorganisationen ska ordna insamlingsplatser i varje kommun. En producentansvarsorganisation ska vidta lämpliga åtgärder för att informera innehavare av uttjänta däck om var uttjänta däck kan lämnas till ett mottagningssystem och att inlämningen är gratis. Hushåll kan lämna uttjänta däck överallt där däck säljs. 

Enligt den nya förordningen ska kommunen lämna information till hushåll om var mottagningsställen på allmän plats finns och betydelsen av att uttjänta däck tas om hand på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Det är producentansvarsorganisationens ansvar att ge kommunen uppgifterna som kommunen behöver för att informera hushållen om mottagningsställen på allmän plats, så kontakta Svensk Däckåtervinning om ni inte vet vilka platser som gäller. Eftersom producenternas framför allt samlar in uttjänta däck på försäljningsställen av däck är det inte säkert att det finns insamling på allmän plats i varje kommun. 

Förordning (2023:133) om producentansvar för däck

Svensk Däckåtervinning

Senast uppdaterad - 2023-12-21

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer
Miljörum Med Ny Skyltning

2024-01-24

Psykologi vägen till bättre sortering

En pilotstudie visar att det nya nationella skyltsystemet för källsortering verkligen ger bättre sorterat avfall – precis som det var tänkt. Ännu bätt…

Läs mer