2023-11-23

Dags att nominera till styret

Nu startar arbetet med att utse nya ledamöter till Avfall Sveriges styrelse och revision. Fram till den 1 februari 2024 kan du nominera de politiker och tjänstemän som du vill ska leda organisationen.

– Avfall Sveriges styrelse är lite speciell, i och med att den består av både politiker och tjänstemän. Det ger en bra bredd på kompetensen, säger Christer Akej (m), sammankallande i valberedningen.

Styrelseledamöterna ska representera hela Sverige. Viktiga faktorer är god geografisk spridning men också en jämn fördelning vad gäller ålder och kön samt representation från både stora och små organisationer.

– Det är viktigt att politikerna har en förankring på hemmaplan, så de har kunskap om kommunens avfallsarbete. Men det är också bra om de har goda kontakter och kan ge inspel i sitt parti centralt.

Inför valet av styrelse intervjuas de befintliga ledamöterna för att identifiera hur arbetet fungerat och vilka kompetensområden som är särskilt önskvärda bland nytillskotten.

Styrelseledamöter väljs på 2 år. Normalt är det fyra möten per år.

– Viktiga frågor framöver är framför allt förebygga avfall, stimulera till ökad källsortering och hur vi kan skapa ett kretslopp. Det innebär att vi också måste påverka de som sätter produkter på marknaden, säger Christer Akej.

På årsstämman väljs även revisorer i Avfall Sverige – en ordinarie och en ersättare som båda väljs på ett år.

Det är bara kommunala medlemmar i Avfall Sverige som kan nominera ledamöter till styrelse och revision.

 

Logga in och ladda ner missivbrevet med kontaktuppgifter till valberedningen.

Senast uppdaterad - 2023-11-23

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer