2021-11-09

Därför ger plasten oss huvudvärk

Frågan om plaståtervinning har aktualiserats genom SVT:s Dokument Utifrån. Vi vill passa på att förtydliga var problemet ligger, men också visa på lösningar som producenterna, avfallsbranschen och myndigheterna jobbar för att få på plats. Viktigt är att fortsätta källsortera.

Problemet med plast är att den kan anta så många olika former. Det finns tusentals varianter och en plastprodukt kan bestå av flera olika plaster eller plast blandad med andra material. Med dagens teknik kan vi inte materialåtervinna alla dessa varianter. Det är plastproducenterna som har de största möjligheterna att påverka återvinningsgraden, genom att välja rätt material i sina produkter och förpackningar.

Det pågår mycket för att förbättra läget, här är några exempel:

Kommunerna har som mål att nå en fossilfri avfallshantering, för klimatets skull. Att minska den mängd plast som hamnar i restavfallet är därför en prioriterad fråga, och då är god källsortering ett måste. 

Det mest effektiva sättet att minska problemet med plastavfall är förstås att minska den mängd plast som produceras. Alldeles färsk lagstiftning förbjuder vissa engångsprodukter av plast och för andra plastprodukter införs andra typer av begränsningar. Eftersom samma regler gäller inom hela EU kommer det på sikt att ge stora positiva effekter.

Dokument utifrån lyfter också den illegala avfallshanteringen. Det är ett stort och globalt problem. Men när det gäller avfall från svenska hushåll är risken minimal att det ska hamna på avvägar. 

Trots de svårigheter som finns är budskapet därför att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall, och att lämna det till återvinning – det är det bästa vi kan göra. 

Se Dokument Utifrån, Återvinningsbluffen 

Fler nyheter

Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Nordic Biogas Conference

2022-09-05

Anmäl dig till Nordic Biogas Conference

Det är hög tid att anmäla sig till Nordic Biogas Conference som genomförs i Linköping 4-5 oktober, med en inledande aktivitet på kvällen den 3 oktober…

Läs mer
Naturvardsverkets Entre 02

2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunen…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Energiatervinning

2022-09-13

Förbränningsskatten slopas

Vid årsskiftet kan skatten på avfallsförbränning tas bort. Det framgår av en PM från Finansdepartementet som nu skickats på remiss.

Läs mer
Sedlar Och Mynt

2022-09-06

S och M vill slopa skatt på förbränning

Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde igår utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.Både Moderaterna och Socialdemokra…

Läs mer