2021-11-09

Därför ger plasten oss huvudvärk

Frågan om plaståtervinning har aktualiserats genom SVT:s Dokument Utifrån. Vi vill passa på att förtydliga var problemet ligger, men också visa på lösningar som producenterna, avfallsbranschen och myndigheterna jobbar för att få på plats. Viktigt är att fortsätta källsortera.

Problemet med plast är att den kan anta så många olika former. Det finns tusentals varianter och en plastprodukt kan bestå av flera olika plaster eller plast blandad med andra material. Med dagens teknik kan vi inte materialåtervinna alla dessa varianter. Det är plastproducenterna som har de största möjligheterna att påverka återvinningsgraden, genom att välja rätt material i sina produkter och förpackningar.

Det pågår mycket för att förbättra läget, här är några exempel:

Kommunerna har som mål att nå en fossilfri avfallshantering, för klimatets skull. Att minska den mängd plast som hamnar i restavfallet är därför en prioriterad fråga, och då är god källsortering ett måste. 

Det mest effektiva sättet att minska problemet med plastavfall är förstås att minska den mängd plast som produceras. Alldeles färsk lagstiftning förbjuder vissa engångsprodukter av plast och för andra plastprodukter införs andra typer av begränsningar. Eftersom samma regler gäller inom hela EU kommer det på sikt att ge stora positiva effekter.

Dokument utifrån lyfter också den illegala avfallshanteringen. Det är ett stort och globalt problem. Men när det gäller avfall från svenska hushåll är risken minimal att det ska hamna på avvägar. 

Trots de svårigheter som finns är budskapet därför att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall, och att lämna det till återvinning – det är det bästa vi kan göra. 

Se Dokument Utifrån, Återvinningsbluffen 

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer