2024-03-25

De har en egen brandman

– SRV har tidigare jobbat förebyggande med sitt brandskydd men inte tydligt strukturerat upp vem som gör vad. I dagsläget arbetar vi strategiskt och systematiskt, förklarar Jimmy Sturk Bergström.

I praktiken innebär det mycket kontakt med personal, mycket utbildning kring vad var och en ska göra om olyckan är framme, men även om hot och våld samt hur människor agerar i stressade situationer.

– Jag strävar exempelvis efter att vara ute och träffa vår personal på våra olika anläggningar för att få en inblick i deras vardag, men samtidigt skapa en gemenskap för att enklare kunna utföra det jobb som krävs för att ha ett bra brandskyddsarbete. Kan jag få personalen att bli delaktiga i brandskyddsarbetet kommer detta leda till att kunskapen ökar så man enklare kan se eventuella fel och brister, men framför allt att dessa brister åtgärdas i ett tidigt skede.

– Det är extremt viktigt med tanke på alla brandrisker som finns här inne, säger han och blickar ut över anläggningen. Det händer saker, utrustning körs sönder, saker hamnar där de inte ska vara. Det måste vara rent och snyggt och utrustningen måste vara tillgänglig och funktionell.

Kartlägger kompetens

En viktig del av Jimmy Sturk Bergströms arbete handlar om att sammanställa kompetens.

– Räddningstjänsten larmas om det börjar brinna, men det är vi som sitter på kunskapen om hur man bör agera. Vi har utrustning för att släcka en brand, vi har brandposter och en egen brandbil. Men framför allt har vi maskiner. Hjullastare och traktorgrävare krävs för att gräva av högar och flytta undan material som brinner. Har vi litiumbatterier som börjar brinna kan vi behöva täcka med jord eller slam.

– Vi måste jobba tillsammans och hjälpa varandra där ute. Därför hänger jag mycket med kollegorna för att se hur de jobbar och få en uppfattning om hur det funkar. Vi måste ju ta hjälp av expertisen, kommer vi till farligt avfall är det de som jobbar med det som är facit på hur vi ska agera om det börjar brinna.

Digitalt

I det systematiska brandskyddsarbetet har SRV satsat på ett digitalt kontrollsystem, vilket underlättar arbetet.

– Det är bara att ta upp telefonen om man hittar något och registrera det. Och vi är flera som kan lägga in. Sedan kan vi enkelt följa upp och se till att fel och brister blivit åtgärdade.

För att hitta lämpliga ledare i krissituationer har Jimmy Sturk Bergström ett tips:

– Sätt igång brandlarmet och se hur folk reagerar. Vissa kan bli näst intill apatiska, medan den som i normala fall är den blyga och tystlåtna kan bli den som kliver fram och kan ta beslut. Se därför till att öva på olika scenarion.

 

Artikeln är hämtad från Avfall och Miljö nr 1 2024. Läs hela numret digitalt.

Senast uppdaterad - 2024-03-25

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer