2023-11-14

De lyfter avfallsfrågan vid COP 28

God avfallshantering kan ge stora klimatvinster. Det är budskapet när den internationella avfallsorganisationen Iswa ställer ut vid FN:s klimatkonferens i Dubai i november på COP 28.

Det är första gången som avfall lyfts i form av en särskild paviljong för avfall och resurser vid ett COP-möte. Utställningen ska informera politiska förhandlare, nationella representanter, internationella organisationer och det civila samhället om de kostnadseffektiva lösningar som avfallssektorn kan erbjuda för att minska metan och andra växthusgaser.

Forskning visar att de globala utsläppen av växthusgaser kan minska med 15–20 % med effektiv avfallshantering som följer avfallstrappan – det är alltså en klimatsmart investering. Dessutom skulle det innebära värdefulla bidrag till flera andra av FN:s hållbarhetsmål.

– Det är hög tid att avfallshanteringens potential i klimatarbetet lyfts i de stora förhandlingarna. Om vi kan stoppa metanutsläpp från deponier och dumpningsplatser runt om i världen och öka återbruk och återvinning kan vi snabbt se resultaten på klimatet. Det är en av anledningarna till att Avfall Sverige nu samarbetar med Sida för att hjälpa till att utveckla avfallshanteringen i Ukraina och också engagerar sig i FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att sprida kunskap än bredare, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

 

Läs mer om Avfall Sveriges internationella arbete

Senast uppdaterad - 2023-11-15

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer