2024-04-02

Dispenser ger effektivare lösningar

Över 100 kommuner har begärt dispens från kravet på separat insamling av matavfall, vilket är mer än Naturvårdsverket räknat med. Men Avfall Sverige ser ingen anledning till oro. 

– Möjligheten till dispens tillkom delvis på grund av att det skulle bli möjligt samordna insamlingen av matavfall med insamlingen av förpackningar. Och det vore ju galet att under tre år införa ett insamlingssystem för att sedan införa ett nytt när kravet på FNI ska verkställas. Någon enstaka kommun har också problem med avsättning, men nu byggs två biogasanläggningar i norr som kan råda bot på det, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

– Samtidigt finns anledning att jobba för att mer ska sorteras ut, så att vi på sikt kan nå målen om återvinning av såväl näring som energi. Att producera biogas och biogödsel av vårt matavfall är ett av de bästa exemplen på cirkulära kretslopp. 

Senast uppdaterad - 2024-04-15

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer