2023-05-05

En utmaning att tycka till om

Avfall Sverige välkomnar att regeringen nu tydliggör hur de vill att Sverige ska genomföra EU:s krav på separat insamling av textilier. Eftersom EU:s regelverk ska träda i kraft redan den 1 januari 2025 är det hög tid att alla berörda aktörer nu får tycka till om förslaget.

Textil är ett användbart och nödvändigt material men tillverkningsprocessen har negativa miljö- och klimateffekter i form av de stora mängder vatten, kemikalier och energi som används. Därför har arbetet med att förebygga och återanvända textil hög prioritet, men även separat utsortering av textil för materialåtervinning när en produkt är uttjänt.

Regeringens förslag innebär att både textilavfall som utgör kommunalt avfall, som är kommunernas ansvar, och annat textilavfall ska sorteras ut och samlas in separat. Regeringen föreslår vidare att kommunerna ska bestämma hur insamlingssystemet ska utformas och informera om hur man kan återanvända textil på bästa sätt. Det föreslås inte några krav på fastighetsnära insamling av textilavfall.

Förslagen är på remiss till i slutet av augusti till berörda instanser som kommuner, textilsektorns aktörer och branschorganisationer.

Regeringens promemoria Cirkulär hantering av textil och textilavfall

 

Senast uppdaterad - 2023-05-08

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer