2023-05-05

En utmaning att tycka till om

Avfall Sverige välkomnar att regeringen nu tydliggör hur de vill att Sverige ska genomföra EU:s krav på separat insamling av textilier. Eftersom EU:s regelverk ska träda i kraft redan den 1 januari 2025 är det hög tid att alla berörda aktörer nu får tycka till om förslaget.

Textil är ett användbart och nödvändigt material men tillverkningsprocessen har negativa miljö- och klimateffekter i form av de stora mängder vatten, kemikalier och energi som används. Därför har arbetet med att förebygga och återanvända textil hög prioritet, men även separat utsortering av textil för materialåtervinning när en produkt är uttjänt.

Regeringens förslag innebär att både textilavfall som utgör kommunalt avfall, som är kommunernas ansvar, och annat textilavfall ska sorteras ut och samlas in separat. Regeringen föreslår vidare att kommunerna ska bestämma hur insamlingssystemet ska utformas och informera om hur man kan återanvända textil på bästa sätt. Det föreslås inte några krav på fastighetsnära insamling av textilavfall.

Förslagen är på remiss till i slutet av augusti till berörda instanser som kommuner, textilsektorns aktörer och branschorganisationer.

Regeringens promemoria Cirkulär hantering av textil och textilavfall

 

Senast uppdaterad - 2023-06-01

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer