2020-12-15

Energi ur avfall bör ses som grön investering

Syftet med EU:s taxonomi är att skicka en signal till finansiella aktörer och styra om kapitalflöden till förmån för investeringar som riktas till gröna hållbara innehav. Avfall Sverige stödjer som princip åtgärder som bidrar till en mer resurseffektiv, hållbar och cirkulär ekonomi. I taxonomiförordningen och i Kommissionens förslag till de två delegerade akter, som för närvarande är ute på remiss, behandlas energisektorn. Energisektorn är en väsentlig del av avfallshanteringen i Sverige och Avfall Sverige har därför framfört generella synpunkter till regeringen gällande Kommissionens förslag till delegerade akter.

Utgångspunkten i taxonomin är att vara teknikneutral och att enbart titta på utsläppsnivåer. Detta ska ske genom att tillämpa tre olika kriterier. Avfall Sverige anser att bedömningen enligt dessa tre kriterier leder till otillfredsställande resultat vad gäller energisektorn. Vissa tekniker klassas som gröna och möjliggörare för omställning medan andra, däribland energiåtervinning, bioenergi och biodrivmedel, kommer sämre ut. 

I ett svenskt perspektiv bidrar energiåtervinning i hög grad till att fasa ut fossila bränslen. Med gällande förslag i taxonomin kommer investeringar i energiåtervinning inte att klassas som hållbara investeringar. Avfall Sverige anser därför att taxonomi-förslagen bör justeras så att energiåtervinning inkluderas.

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer