2024-04-25

Enklare att reparera

På tisdagen antog EU-parlamentet direktivet om rätten till reparation för konsumenter.  

Reglerna klargör tillverkarnas skyldigheter att reparera varor och uppmuntra konsumenterna att förlänga en produkts livscykel genom reparation. 

Direktivet i korthet: 

En EU-webbportal med nationella sektioner ska lanseras för att hjälpa konsumenterna att enkelt hitta lokala reparationsverkstäder, säljare av renoverade varor, köpare av defekta föremål eller lokala initiativ, exempelvis reparationskaféer.  

När ministerrådet har godkänt direktivet offentliggörs det i EU:s officiella tidning. Sedan har EU-länderna 24 månader på sig att införa det i nationell lagstiftning. 

 

EU-parlamentets pressmeddelande 

Senast uppdaterad - 2024-04-24

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer