2023-05-10

EU-lag ska minska metanutsläpp

EU-parlamentet har nu klubbat igenom ett förslag till lagstiftning kring metan från energisektorn, bland annat med ett bindande mål för minskade utsläpp fram till 2030. Biogasproduktion omfattas inte.

– Metan står för nästan en tredjedel av den nuvarande globala uppvärmningen, så att EU nu tar de första stegen mot en lagstiftning är bra. Avfall Sverige har framfört till Parlamentet att det redan finns ett frivilligt system för att minimera metanutsläppen vid biogasanläggningar i Sverige, och att ett liknande är på väg att etableras i Europa. Därför ser vi positivt på att de inte omfattas av det nya förslaget, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

Förslaget till en särskild förordning kring metanutsläpp ingår i klimatpaketet, Fit for 55, och ska bidra till att nå klimatmål och förbättra luftkvaliteten. Förslaget är det första i sitt slag och omfattar direkta metanutsläpp från olje-, fossilgas- och kolsektorerna, samt biometan, så snart det tillförs gasnätet. Importerad fossil energi ska också uppfylla kraven, medan import från länder med liknande krav för metanutsläpp ska undantas.

Nu inleds förhandlingar med rådet om lagstiftningens slutliga utformning.

Senast uppdaterad - 2023-05-10

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer