2023-05-10

EU-lag ska minska metanutsläpp

EU-parlamentet har nu klubbat igenom ett förslag till lagstiftning kring metan från energisektorn, bland annat med ett bindande mål för minskade utsläpp fram till 2030. Biogasproduktion omfattas inte.

– Metan står för nästan en tredjedel av den nuvarande globala uppvärmningen, så att EU nu tar de första stegen mot en lagstiftning är bra. Avfall Sverige har framfört till Parlamentet att det redan finns ett frivilligt system för att minimera metanutsläppen vid biogasanläggningar i Sverige, och att ett liknande är på väg att etableras i Europa. Därför ser vi positivt på att de inte omfattas av det nya förslaget, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

Förslaget till en särskild förordning kring metanutsläpp ingår i klimatpaketet, Fit for 55, och ska bidra till att nå klimatmål och förbättra luftkvaliteten. Förslaget är det första i sitt slag och omfattar direkta metanutsläpp från olje-, fossilgas- och kolsektorerna, samt biometan, så snart det tillförs gasnätet. Importerad fossil energi ska också uppfylla kraven, medan import från länder med liknande krav för metanutsläpp ska undantas.

Nu inleds förhandlingar med rådet om lagstiftningens slutliga utformning.

Senast uppdaterad - 2023-05-10

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer