2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och hur de ska användas.

Dokumentet ska öka förståelsen för dessa plaster och ge vägledning för framtida styrmedel, till exempel kring ekodesignkrav. Målet att skapa cirkulär biobaserad plast som är möjlig att återanvända och återvinna samt är biologiskt nedbrytbar.

Dokumentet kommenterar frågor som tillverkning, ändamål och kommunikation, men stort fokus ligger på komposterbarhet:

– Det är mycket välkommet att så kallat komposterbar plast begränsas och att det blir krav på att redovisa under vilka förhållanden som plast är nedbrytbar. Men för svensk del vill vi inte alls se någon plast i matavfallet, eftersom våra biogas- och biogödselanläggningar saknar ett efterföljande steg av industriell kompostering. I dagsläget finns inga plaster som är nedbrytbara i de syrefria förhållandena som råder i en biogasanläggning. Det är inte heller enkelt att kommunicera att vissa plaster är OK att lägga i matavfallet, men inte andra, säger Linn Andersson, rådgivare på Avfall Sverige. 

EU-kommissionen uppmuntrar enskilda, myndigheter och företag att använda detta ramdokument i sina politiska beslut, investeringsbeslut och inköpsbeslut.

 

EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

EU-kommissionens frågor och svar om biobaserad plast

EU-kommissionens faktablad om förpackningar och biobaserad plast

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer