2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och hur de ska användas.

Dokumentet ska öka förståelsen för dessa plaster och ge vägledning för framtida styrmedel, till exempel kring ekodesignkrav. Målet att skapa cirkulär biobaserad plast som är möjlig att återanvända och återvinna samt är biologiskt nedbrytbar.

Dokumentet kommenterar frågor som tillverkning, ändamål och kommunikation, men stort fokus ligger på komposterbarhet:

– Det är mycket välkommet att så kallat komposterbar plast begränsas och att det blir krav på att redovisa under vilka förhållanden som plast är nedbrytbar. Men för svensk del vill vi inte alls se någon plast i matavfallet, eftersom våra biogas- och biogödselanläggningar saknar ett efterföljande steg av industriell kompostering. I dagsläget finns inga plaster som är nedbrytbara i de syrefria förhållandena som råder i en biogasanläggning. Det är inte heller enkelt att kommunicera att vissa plaster är OK att lägga i matavfallet, men inte andra, säger Linn Andersson, rådgivare på Avfall Sverige. 

EU-kommissionen uppmuntrar enskilda, myndigheter och företag att använda detta ramdokument i sina politiska beslut, investeringsbeslut och inköpsbeslut.

 

EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

EU-kommissionens frågor och svar om biobaserad plast

EU-kommissionens faktablad om förpackningar och biobaserad plast

Senast uppdaterad - 2023-02-08

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer