2021-06-01

Falun åter i topp som bästa avfallskommun

Efter förra årets bronsplats tog Falun steget upp till förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 92,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, höga miljövärden gällande förnybara drivmedel och nyttjande av matavfall som resurs bidrog till placeringen. 

-    Falun har låga mängder restavfall per person. Det beror bland annat på att faluborna är duktiga på att sortera ut förpackningar till materialåtervinning så att små mängder hamnar i restavfallet, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. 

Falun har nöjda kunder och höga värden gällande miljö. De har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas. 

-    Jag är otroligt glad att Falun har tagit hem priset som bästa avfallskommun och det är något vi har gjort tillsammans med faluborna. Vi har satsat mycket på skolinformation, från förskola till gymnasium och det ser vi som en väldigt viktig pusselbit för framtiden. Vi jobbar också mycket med våra återvinningscentraler, med bemötande, med att öka återbruket och har precis infört ”töm säcken”, berättar Micael Grandin, produktchef Återvinning på Falu Energi och Vatten.

Det är inte första gången Falun steg upp som vinnare i årets avfallskommun. Falun vann det allra första priset som delades ut 2013. 

På andra plats kom Ängelholms kommun och på tredje plats fjolårets vinnare Kristianstad kommun. 

Priset delas ut för nionde året och har tidigare tilldelats bland annat Kristianstad, Ängelholm, Uddevalla, Trollhättan och Lund. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2020.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; Förebyggande och avfallsmängder, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i Svensk avfallshantering som publiceras i slutet av juni.

Här kan du läsa hela kommunlistan 

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer