2022-11-18

FNI-nytt på höstmötet

Under Avfall Sveriges höstkonferens presenterade Naturvårdsverket och Avfall Sverige senaste nytt om kommunernas kommande ansvar för insamling av förpackningar. Goda råd och stöd erbjuds från båda parter.

Just nu är Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter som reglerar kommunernas ersättning för förpackningsinsamlingen på remiss. Deras expert Camilla Westlund beklagade förseningen men lovade att en uppdaterad version kommer att finnas på plats i god tid innan årsskiftet 2023/2024 då ansvaret övergår.

Föreskriftens 6§ har väckt särskilt intresse. Den handlar om ytterligare grunder för ersättning till kommunerna, och Naturvårdsverket utreder nu vilka grunder det kan vara. En förutsättning är att förhållanden som befolkningstäthet och framkomlighet orsakar högre kostnader och att kommunen vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa kostnaderna.

Ett forum för aktörsdialog kommer att starta under nästa år, och andra kvartalet 2023 kommer Naturvårdsverkets portal, där kommunerna ska redovisa en rad uppgifter, att vara klar. Det är bara tonnage-statistiken som behöver lämnas kvartalsvis, övrigt räcker att redovisa en gång per år.

Samlokaliserade verksamheter är också något som väckt många frågor. Naturvårdsverket kunde klargöra att de bara kan välja kommunen som insamlare om de delar avfallsbehållare med hushåll.

Expertråd för flerbostadshus och ÅVS

För flerbostadshus finns idag närmare 50 000 privaträttsliga avtal med entreprenörer som sköter förpackningsinsamlingen Efter årsskiftet 2024 blir det olagligt för entreprenörer att samla in detta avfall utan avtal med kommuner. Många kommuner önskar dock att FNI-insamlingen kan fortgå och vill ha en smidig övergång.

För att reda ut hur det kan göras på bästa sätt har Avfall Sverige anlitat Lindahl advokatbyrå. Deras slutsats är att kommuner alltid kan genomföra annonserad upphandling, men att även direktupphandling är lämpligt om värdet är under tröskelvärdet på 700 000 kr, vilket kanske framför allt är möjligt för mindre kommuner. Alternativet tjänstekoncession är olämpligt, menar Lindahl, däremot kan auktorisationssystem fungera om vissa villkor är uppfyllda: 

Auktorisationssystemet innebär att inget urval görs, alla som uppfyller kommunens krav kan ansluta sig, och entreprenörer konkurrerar inte genom pris utan genom kvalitet och kringtjänster.

Kommunerna behöver också besluta om de ska ta över de befintliga återvinningsstationerna eller skapa egna lättillgängliga insamlingsplatser. 

Kommande material

Avfall Sverige arbetar vidare med frågan om kommunernas insamlingsansvar. På hemsidan finns redan en del underlag och mer är på väg:

Här hittar du Avfall Sveriges medlemsinformation om förpackningsinsamling 

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer