2024-05-08

Gemensam strategi för bio-CCUS

Avfall Sverige har tillsammans med en rad andra aktörer skrivit under Fossilfritt Sveriges strategi för biogen koldioxidinfångning. 

Syftet med strategin är att visa hur Sverige på sikt ska kunna minska halten koldioxid i atmosfären, ta en ledande roll inom EU och utveckla en ny exportindustri för bio-CCUS. Strategin innehåller flera konkreta förslag som regeringen och myndigheter behöver besluta om för att Sverige ska kunna genomföra strategin.  

I strategin föreslås bland annat att regeringen ska arbeta för att tillåta allokering av biogen respektive fossil koldioxid från anläggningar med blandade flöden. Flera förslag om finansiering lämnas för att skala upp och skapa tillhörande infrastruktur för att tillgängliggöra tekniken, till exempel att det svenska stödsystemet för bio-CCS behöver utformas på ett sätt som säkerställer möjligheten att kombinera skattemedel och privat finansiering.

 

Strategi för biogen koldioxidinfångning

Senast uppdaterad - 2024-05-08

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer