2024-01-18

Grönt ljus för att stoppa grönmålning

Parlamentet har antagit ett direktiv som ska förbättra produktmärkningen och förbjuda vilseledande miljöpåståenden.

Den nya lagstiftningen i korthet:

Syftet är att hjälpa konsumenter att göra bättre inköpsval. Såväl producenter som konsumenter ska också fokusera mer på varornas hållbarhet.

Direktivet måste nu också godkännas slutgiltigt av rådet, varefter det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Sedan har EU-länderna 24 månader på sig att införa det i nationell lagstiftning.

 

EU-parlamentets pressmeddelande

Senast uppdaterad - 2024-01-18

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer