2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. Vi vill visa på potentialen som finns i avfall både för energi och biogas, något som - hittills - inte framkommit i debatten.

Energiåtervinning ur avfall är och vill vara en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. När våra el- och värmebehov tillgodoses med en mix av källor där de förnyelsebara står för alltmer behöver vi också en planerbar kraft som stabilisator i systemet. Energiåtervinning ur avfall täcker i dagsläget elbehovet i 940 000 hushåll och ger värme i nästan 1,5 miljoner hushåll. En fossilfri avfallsförbränning bidrar till stabilitet i det känsliga energiförsörjningsnätet. Branschen arbetar därför hårt för att göra energiåtervinningen fossilfri, bl.a att med bättre utsortering minska mängden plast som går till energiåtervinning och genom att ta hand om den koldioxid som ändå bildas (med hjälp av CCS-teknik som neutralisera koldioxidutsläpp). Sverige toppar Europaligan i hur mycket energi vi får ut per ton av avfallet. 

Avfall Sverige är övertygade om att koldioxidutsläppen från energiåtervinning kan minskas till nära noll år 2045 och halveras till 2030, men det kräver att även aktörer utanför branschen; producenter, konsumenter och politiken - alla - gör sin del.

Branschen behöver 

Svensk biogas och biogödsel bidrar också till att göra Sverige och EU mindre beroende av rysk gas och olja men också konstgödsel. Inhemskt producerad biogas och biogödsel kan användas som råvara till industrin, förnybart drivmedel, till uppvärmning, elproduktion och som gödselmedel till jordbruket.

Svensk biogas och biogödsel bidrar till: 

Den europeiska planen – RePowerEU – tar sikte på att snabbt ställa om energiförsörjningen. I Sverige behöver kunskapen om nyttan av energiåtervinningen och biogasen samt deras möjliga bidrag till att trygga Sveriges energibehov öka. Vi har den kunskapen och kan och behöver vara en del av den omställningen – för klimatet och för vår trygghet. Vi bidrar gärna med vår kunskap.

Läs mer om hur investeringar i energiåtervinning bidrar till stabilitet

Läs mer svensk biogas och biogödsels roll i den cirkulära ekonomin

Senast uppdaterad - 2022-10-11

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer