2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. Vi vill visa på potentialen som finns i avfall både för energi och biogas, något som - hittills - inte framkommit i debatten.

Energiåtervinning ur avfall är och vill vara en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. När våra el- och värmebehov tillgodoses med en mix av källor där de förnyelsebara står för alltmer behöver vi också en planerbar kraft som stabilisator i systemet. Energiåtervinning ur avfall täcker i dagsläget elbehovet i 940 000 hushåll och ger värme i nästan 1,5 miljoner hushåll. En fossilfri avfallsförbränning bidrar till stabilitet i det känsliga energiförsörjningsnätet. Branschen arbetar därför hårt för att göra energiåtervinningen fossilfri, bl.a att med bättre utsortering minska mängden plast som går till energiåtervinning och genom att ta hand om den koldioxid som ändå bildas (med hjälp av CCS-teknik som neutralisera koldioxidutsläpp). Sverige toppar Europaligan i hur mycket energi vi får ut per ton av avfallet. 

Avfall Sverige är övertygade om att koldioxidutsläppen från energiåtervinning kan minskas till nära noll år 2045 och halveras till 2030, men det kräver att även aktörer utanför branschen; producenter, konsumenter och politiken - alla - gör sin del.

Branschen behöver 

Svensk biogas och biogödsel bidrar också till att göra Sverige och EU mindre beroende av rysk gas och olja men också konstgödsel. Inhemskt producerad biogas och biogödsel kan användas som råvara till industrin, förnybart drivmedel, till uppvärmning, elproduktion och som gödselmedel till jordbruket.

Svensk biogas och biogödsel bidrar till: 

Den europeiska planen – RePowerEU – tar sikte på att snabbt ställa om energiförsörjningen. I Sverige behöver kunskapen om nyttan av energiåtervinningen och biogasen samt deras möjliga bidrag till att trygga Sveriges energibehov öka. Vi har den kunskapen och kan och behöver vara en del av den omställningen – för klimatet och för vår trygghet. Vi bidrar gärna med vår kunskap.

Läs mer om hur investeringar i energiåtervinning bidrar till stabilitet

Läs mer svensk biogas och biogödsels roll i den cirkulära ekonomin

Fler nyheter

Naturvardsverkets Entre 02

2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunen…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2022-10-04

Snart olagligt slänga förpackat avfall

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasstatistik 2021 (1)

2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TW…

Läs mer
Energiatervinning

2022-09-13

Förbränningsskatten slopas

Vid årsskiftet kan skatten på avfallsförbränning tas bort. Det framgår av en PM från Finansdepartementet som nu skickats på remiss.

Läs mer