2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före jul beslutade regeringen om ändringar i avfallsförordningen som visar hur Sverige ska genomföra detta.  

Från den 1 januari 2024 blir kommunerna skyldiga att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Både hushåll och verksamheter blir också skyldiga att sortera ut bioavfall i följande fraktioner och inte blanda dem inbördes eller med annat avfall: 

Den som samlar in det utsorterade bioavfallet ska göra det separat. Det gäller både från hushåll och verksamheter. Möjligheten att materialåtervinna vid källan, till exempel hemkompostera, tas dock inte bort. Kommuner ska samla in det köks- och livsmedelsavfall som kommunen ansvarar för fastighetsnära, eller från en annan lämplig plats i nära anslutning till fastigheten, dock med undantag för fett som får samlas in på annan plats.   

Materialåtervinning ska prioriteras vid behandling av bioavfallet, förutom park- och trädgårdsavfall med invasiva arter.  

Naturvårdsverket kan meddela föreskrifter om undantag från kraven på utsortering och separat insamling av bioavfall, och kan också meddela enskilda kommuner dispens från kravet på separat insamling för en begränsad tid om två år. Naturvårdsverket, kommuner och tillsynsmyndigheter har vissa ytterligare möjligheter att meddela föreskrifter respektive dispenser som rör bioavfall. 

Avfall Sverige välkomnar att regeringen genomför förändringar för att följa avfallsdirektivets artikel 22 och öka samhällets materialåtervinning av bioavfall samt få bättre kontroll på park- och trädgårdsavfall med invasiva arter.  

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2024. Förordningen ska också tillämpas på dispensansökningar som lämnas in efter den 22 december 2022. 

Avfall Sverige återkommer till medlemmarna med närmare vägledning. 

Förordning SFS 2022:1871 

Avfall Sveriges nyhet: Så ansöker ni om dispens för bioavfallet

Senast uppdaterad - 2023-04-04

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer