2023-05-17

Hjälp oss stoppa fulplasten

Den 17 maj var det dags för plastkampanjen att göra entré! 
Med kampanjen vill vi att Miljö- och klimatministern ska stoppa plast som inte går att återanvända eller återvinna. Vi vill också uppmana allmänheten att fortsätta att sortera och stärka förtroendet för återvinningssystemet.

Målet med kampanjen är att:

– Vi riktar oss direkt till ansvarig minister med vårt upprop, och alla kan skriva på. Samtidigt sprider vi plastfakta och tips på hur var och en kan minska sitt eget plastavtryck. Vi vill alltså samtidigt trycka på för förändringar uppströms och motivera allmänheten att fortsätta sortera ut sitt plastavfall för återvinning. För alla har ju ett ansvar och alla kan bidra till att lösa plastproblemet – konsumenter, producenter, kommuner och beslutsfattare, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Kampanjen kommer att synas i de största sociala medierna – Facebook, Instagram och LinkedIn. Det är enkelt för alla att bidra i och att sprida kampanjen. Avfall Sveriges medlemmar kan också ladda ner bilder och filmer samt förslag på texter för att använda i egna kanaler.

På kampanjsiten finns mer information: stoppafulplasten.se

Allt material finns för nedladdning här.

Senast uppdaterad - 2023-08-30

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer