2023-05-17

Hjälp oss stoppa fulplasten

Den 17 maj var det dags för plastkampanjen att göra entré! 
Med kampanjen vill vi att Miljö- och klimatministern ska stoppa plast som inte går att återanvända eller återvinna. Vi vill också uppmana allmänheten att fortsätta att sortera och stärka förtroendet för återvinningssystemet.

Målet med kampanjen är att:

– Vi riktar oss direkt till ansvarig minister med vårt upprop, och alla kan skriva på. Samtidigt sprider vi plastfakta och tips på hur var och en kan minska sitt eget plastavtryck. Vi vill alltså samtidigt trycka på för förändringar uppströms och motivera allmänheten att fortsätta sortera ut sitt plastavfall för återvinning. För alla har ju ett ansvar och alla kan bidra till att lösa plastproblemet – konsumenter, producenter, kommuner och beslutsfattare, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Kampanjen kommer att synas i de största sociala medierna – Facebook, Instagram och LinkedIn. Det är enkelt för alla att bidra i och att sprida kampanjen. Avfall Sveriges medlemmar kan också ladda ner bilder och filmer samt förslag på texter för att använda i egna kanaler.

På kampanjsiten finns mer information: stoppafulplasten.se

Allt material finns för nedladdning här.

Senast uppdaterad - 2023-08-30

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer