2023-05-16

Hjälp oss stoppa fulplasten

Den 17 maj är det dags för plastkampanjen att göra entré! 
Med kampanjen vill vi att Miljö- och klimatministern ska stoppa plast som inte går att återanvända eller återvinna. Vi vill också uppmana allmänheten att fortsätta att sortera och stärka förtroendet för återvinningssystemet.

Målet med kampanjen är att:

– Vi riktar oss direkt till ansvarig minister med vårt upprop, och alla kan skriva på. Samtidigt sprider vi plastfakta och tips på hur var och en kan minska sitt eget plastavtryck. Vi vill alltså samtidigt trycka på för förändringar uppströms och motivera allmänheten att fortsätta sortera ut sitt plastavfall för återvinning. För alla har ju ett ansvar och alla kan bidra till att lösa plastproblemet – konsumenter, producenter, kommuner och beslutsfattare, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Kampanjen kommer att synas i de största sociala medierna – Facebook, Instagram och LinkedIn. Det är enkelt för alla att bidra i och att sprida kampanjen. Avfall Sveriges medlemmar kan också ladda ner bilder och filmer samt förslag på texter för att använda i egna kanaler.

På kampanjsiten finns mer information: stoppafulplasten.se

Allt material finns för nedladdning här.

Senast uppdaterad - 2023-05-16

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer